Slovakia

Učitelia sú nespokojní s kvalitou učebníc a školy musia knihy nakupovať z rodičovských príspevkov

Na takmer polovici škôl sú učitelia nespokojní s vhodnosťou a kvalitou učebníc, ktoré im poskytuje ministerstvo školstva.

Vyplýva to z prieskumu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), do ktorého sa zapojila reprezentatívna vzorka 201 základných škôl. Agentúru SITA o tom informovala riaditeľka Odboru komunikácie a styku s verejnosťou NKÚ Janka Burdová.

Úrad opätovne upozorňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na významné rezervy v pokrývaní požiadaviek škôl na učebnice, keďže reálne počty žiadostí sú v priemere uspokojené na 63 percent a v minulom roku neboli obstarané žiadne nové knižné tituly.

Pozitívne však hodnotí rozhodnutie súčasného vedenia ministerstva, ktorým sa má od školského roku 2020/2021 rozšíriť oficiálny zoznam ponúkaných učebníc pre základné školy.

Na trhu sú kvalitnejšie alternatívy

V prieskume tri štvrtiny škôl uviedli najmä pri problematických učebniciach, akými sú matematika, informatika či geografia, ktoré zabezpečovalo ministerstvo školstva, že trh ponúka kvalitnejšie alternatívy. Kontrolóri dodávajú, že aj preto takmer každá škola zabezpečovala pre žiakov vhodnejšie učebnice vo vlastnej réžii a financovala ich z príspevkov od rodičov či sponzorov.

„Medzinárodné prieskumy zamerané na spokojnosť s učebnicami ukazujú, že Slovenská republika je v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie výrazne pod priemerom“, poukázal generálny riaditeľ kancelárie predsedu NKÚ Ľubomír Andrassy.

Ako ďalej podotkol, bezmála 45 percentná nespokojnosť slovenských pedagógov je výrazne nad 12,5 percentným európskym priemerom, či trojpercentným negatívnym vnímaním kvality poskytovaných učebníc zo strany českých učiteľov.

Najhoršie je na tom matematika

Podľa kontrolórov sa nekvalitné učebnice ukazujú ako jedna z limitujúcich prekážok pre dosahovanie kvalitného vzdelania na oboch stupňoch škôl. Učiteľmi bola ako najproblematickejšia vnímaná učebnica matematiky, a to naprieč všetkými ročníkmi základných škôl.

NKÚ považuje skutočnosť, že ministerstvo školstva dlhé roky distribuovalo knihy, ktoré boli veľmi negatívne hodnotené drvivou väčšinou škôl, za závažné zistenie s celospoločenským negatívnym dopadom.

Vysvetlil, že rozvoj matematického a logického myslenia žiakov je dôležitým predpokladom zabezpečenia dlhodobej konkurencieschopnosti slovenskej spoločnosti.

Veľkou výzvou sú digitálne učebnice

V prípade druhého stupňa základných škôl boli ako problematické označované učebnice slovenského jazyka a literatúry. Učitelia boli nespokojní aj s učebnicami informatiky či geografie.

„Aby sa takémuto stavu predchádzalo, odborné útvary rezortu školstva by pri zabezpečovaní učebníc mali vychádzať z pravidelnej spätnej väzby od škôl,“ uviedli kontrolóri NKÚ. Avšak z opýtaných škôl, 85 percent konštatovalo, že nemá vedomosť o existencii nejakej formy získavania spätnej väzby.

Pri objednávaní učebníc cez edičný portál by školy privítali možnosť pružnejšieho doobjednávania učebníc počas roka. NKÚ preto odporúča ministerstvu prijať opatrenia zabezpečujúce učiteľom, aby objednané učebnice boli k dispozícii s dostatočným časovým predstihom pred začiatkom nového školského roka a aby boli školy priebežne informované o tom, ktoré učebnice im budú dodané.

Výzvou bude podľa NKÚ aj otázka dodávania učebníc nielen v tlačenej, ale aj v elektronickej forme. „Digitálne učebnice totiž môžu pomôcť búrať administratívne bariéry, odstránia prekážky súvisiace s prístupom ku kvalitnejším učebniciam a prispejú k lepšiemu využívaniu verejných prostriedkov v celom systéme základného i stredného školstva“, priblížil Andrassy.

Football news:

Neuer is recognized as the best goalkeeper of the 2019/20 Champions League
Drogba received a presidential award UEFA
Calvert-Lewin, Saka and Barnes are called up to the England team for the first time. Maguire returned to the squad
Lazio leases Pereira from Manchester United with a buy-out option for 27 million euros. Potentially the biggest transfer in the history of Rome
Dest will play for Barca under the 2nd number. Dani Alves was playing under it
Bielsa on Guardiola: his Barcelona was one of the best in history. Pep teams play like no other
Barcelona offers 10 million euros with bonuses for Eric Garcia, Manchester City wants 30 million