Viac alebo menej?

Obývačka je najreprezentatívnejšou miestnosťou v celom interiéri. Preto sa pri jej zariaďovaní a to platí aj o umení, kladie najväčší dôraz práve na spoločenský a estetický charakter. Hlavnými zásadami je staviť na jedno veľké dielo, alebo viacero menších, ktoré systematicky rozmiestnite. Ak chcete veľkoplošný formát, službu vám urobí napríklad veľký gobelín nad sedačkou. Ak ste radšej pre niečo menšie, pokojne koncentrujte obrazy do malej výstavy u vás na stene. Tieto dva koncepty sú rovnako hodnotné.