logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Slovakia

Viete, aké sú zmeny v daniach a daňových tlačivách? Všetko okolo daní nájdete dnes v mimoriadnej prílohe

Aké novinky v daniach zasiahnu firmy, živnostníkov, zamestnávateľov, zamestnancov či dohodárov. Na čo sa musia pripraviť účtovníci. Všetko o novinkách okolo daní sme zhrnuli do mimoriadnej prílohy, ktorá vychádza dnes

Nájdete v nej termíny, výšky daňových sadzieb pre právnické aj fyzické osoby, údaje o nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, údaje o daňových bonusoch či životnom minime. V prílohe rozoberáme aj zmeny v daňových tlačivách. Daňoví aj účtovní poradcovia vysvetľujú, ako aplikovať zmeny v praxi, na čo si dať pozor a na čom vás môžu pristihnúť daňováci. Osobitný priestor venujeme novinkám v daňovom poriadku a tri strany aj miestnym daniam, ktoré od januára stúpli v mnohých mestách a obciach.

Z konkrétnych noviniek v správe daní spomeňme napríklad fakt, že sa rozširuje počet osôb s elektronickým doručovaním, že sa upúšťa od niektorých úradných prekladov dokumentov, že v prípade papierového podania nebude hneď nasledovať sankcia, ale len upozornenie, že podanie musí byť elektronické a podobne. V prílohe nájdete aj rady a komentáre expertov obohatené aj o príklady z praxe.

Mimoriadnu prílohu Dane od A po Z nájdete v pondelkovom čísle HN.

Themes
ICO