Mladomanželské pôžičky dali mnohým mladým párom v socializme možnosť osamostatniť sa. Páry si za ne kupovali celé obývačkové steny, kuchynské linky, spotrebiče, ale aj nehnuteľnosti. Retro pôžičky oprášila po 30 rokoch bývalá vládna strana Most-Híd. Štát ich poskytuje od roku 2019.

Tento rok sa dá o mladomanželskú pôžičku na bývanie zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) požiadať ešte do konca septembra. Záujem je však zúfalo nízky. Fond rozvoja bývania evidoval k 23. septembru iba 12 žiadostí o podporu mladomanželov. Schválil ich zatiaľ 10. Inak to nebolo ani v predošlých rokoch a nepomohlo ani čiastočné uvoľnenie podmienok na získanie pôžičky. V roku 2019 požiadalo a zároveň pôžičku dostalo 19 žiadateľov. V roku 2020 to bolo 15 mladomanželov.

Mladá rodina pritom môže získať až 120-tisíc eur na obdobie splatnosti až do 40 rokov a s garantovanou ročnou úrokovou sadzbou 1 %. Peniaze môže použiť na výstavbu, kúpu alebo rekonštrukciu bytu. Pri narodení dieťaťa mladomanželom odpustia 2 000 eur z dlžnej sumy.

Splniť však treba viacero podmienok. Najdôležitejšie je, aby ani jeden z manželov v deň podania žiadosti nebol starší než 35 rokov. Nárok majú mladomanželia vtedy, ak uzavreli manželstvo najviac tri roky pred podaním žiadosti.

Je tu aj príjmový limit. Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktoré sa s ním posudzujú, nesmie prevýšiť päťnásobok životného minima na domácnosť, čo je v prípade dvoch plnoletých osôb 1 850,90 eura. Domácnosti musí po odpočítaní všetkých záväzkov zostať aspoň 1,3-násobok životného minima. U dvoch plnoletých mladomanželov to predstavuje 370,18 eura a táto suma musí byť vyššia alebo rovná mesačnej splátke úveru. „Pri žiadostiach sa posudzuje maximálny príjem manželov za predchádzajúci kalendárny rok a minimálny priemerný mesačný príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok," objasnil hovorca ŠFRB Rastislav Lackovič.

Tu sa však zoznam povinností nekončí. V podmienkach figuruje aj maximálna možná výmera bytu 80 m², pri dome je to 120 m². Na rekonštrukciu môžu mladí získať 30-tisíc eur na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %. Prihliada sa na to, aby bol byt alebo dom starší ako desať rokov pred podaním žiadosti.

Podmienky sú náročné a chýbajú informácie. Čo navrhuje odborník? Čítajte na ďalšej strane »»»