Suriname
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Economische Zaken lanceert Suriname’s Growth Enterprises (SURGE)- programma

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Economische Zaken en Technologische Innovatie (EZ) heeft het Suriname’s Growth Enterprises (SURGE)- programma gelanceerd.

De Surinaamse president, Chandrikapersad Santokhi, deed vandaag de officiële aftrap in het perscentrum van het Kabinet van de President.

SURGE is bedoeld om de Surinaamse micro-kleine en middelgrote ondernemingen (MKMO’s) te ondersteunen.

Volgens de Wereldbank zijn Micro, Kleine en Middelgrote ondernemingen belangrijke instrumenten om werkgelegenheid, ontwikkeling van de waardeketen, groei en economische en sociale inclusie én veerkracht te bevorderen.

Het programma biedt oplossingen voor kritische knelpunten door middel van business development services en co-investeringen. Het voornaamste doel is bij te dragen aan de economische ontwikkeling van Suriname.

Het ministerie van Economische Zaken erkend het belang van diversificatie van de economie, productieverhoging en export alsook het creëren van werkgelegenheid om zodoende de groei en de ontwikkeling van de Surinaamse economie teweeg te brengen.

Minister Rishma Kuldipsingh legt uit dat het ministerie de schakel is voor het in harmonie brengen van de economie, ondernemerschap en technologische innovatie, “Dit programma willen wij als een regionaal voorbeeld stellen”, benadrukt de bewindsvrouw.

De Competitiveness Unit Suriname is gescreend en geselecteerd door de Wereld Bank, om het Suriname Competitiveness and Sector Diversification Project (SCSD) uit te voeren.

Het SCSD-project is getekend in september 2019 en duurt tot juni 2025. Het doel is om activiteiten te financieren ter ondersteuning van verbeteringen in het bestuur en ter vergroting van het concurrentievermogen in voornamelijk mijnbouw, agribusiness, toerisme en opkomende industrieën. Dit doel moet uitvoering geven aan de nationale strategie van de overheid.

Zowel Eric Hansen, directeur van SURGE en Susan Bansropansingh, component coördinator SCSD, zijn ervan overtuigd dat innovatie en ondernemerschap de factoren zijn die ontwikkelingslanden in staat hebben gesteld om hogere ontwikkelingsstadia te bereiken, evenals ontwikkelde landen, en om economische en sociale transformaties door te voeren.

In december 2022 is de PIU- (Project Implementation Unit) gestart met een pilot waarbij bedrijven hun projectvoorstel konden indienen. Er zijn in totaal 118 projectvoorstellen ontvangen. In maart 2023 is het contract getekend met Solidaridad, de Technical Service Provider om SURGE uit te voeren.

Solidaridad is bij 43 bedrijven reeds gestart met de Business Development Support. Van de geïdentificeerde bedrijven en outgrowers zijn er 13 individuele en 3 value chain groepen die in totaal 68 outgrowers hebben, dus in totaal worden 84 personen direct ondersteund.

Met een investering van ongeveer US$ 1.9 miljoen zal er in 5 jaren ruim US$ 36 miljoen aan sales gehaald worden en zullen er 511 banen gecreëerd worden.

Deze investering zorgt voor ontwikkeling en versterking van Surinaamse bedrijven ter verhoging van de omzet, het scheppen van meer werkgelegenheid en daardoor het bijdragen aan het verhogen van de economie van Suriname.

Het regeerakkoord 2020-2025 vermeld dat de overheid een belangrijke rol heeft te vervullen in de economie door het scheppen van de juiste voorwaarden voor productie en hierdoor het creëren van werkgelegenheid door particulier initiatief samen met het bedrijfsleven.

In de productie van goederen en diensten zal de particuliere sector de hoofdrol hebben. De staat heeft vervolgens de taak om te zorgen voor de nodige voorwaarden op de gebieden van wetgeving, rechtshandhaving, veiligheid, onderwijs, gezondheidszorg, ruimtelijke ordening, planning en infrastructuur. Het staatshoofd drukte de ondernemers op het hart om gebruik te maken van het programma.

“Dit programma is om ondernemerschap te stimuleren, hiermee geven wij de Surinaamse ondernemers de mogelijkheid hun product nog beter naar buiten te brengen”, aldus de president.