Suriname
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Minister Jubithana heeft bedankt? Volgen die van OW, Volksgezondheid en Economische Zaken?

OPINIE-  Naar aanleiding van geruchten over het aftreden van Albert Jubithana, de Surinaamse minister van Transport, Communicatie en Toerisme sinds 2020, is er een speculatiegolf ontstaan.

Het gonst van de geruchten dat ook de ministers van Volksgezondheid, Openbare Werken en Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zelf hun ontslag zullen indienen.

De vraag die nu naar voren komt, is of het vervangen van ministers daadwerkelijk tot een verbetering van het beleid op deze ministeries zal leiden.

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft onlangs opgemerkt dat de ministers ondanks hun harde werk en toewijding worden gehinderd door een gebrek aan liquide middelen.

Dit betekent dat ongeacht hun inzet en bekwaamheid, ze beperkt worden in hun mogelijkheden om effectief te functioneren en resultaten te leveren.

Het is cruciaal te begrijpen dat ministers, ongeacht hun competentie, niet naar behoren kunnen presteren als er niet voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

Zonder voldoende budget zijn ze niet in staat om beleid te implementeren, projecten te voltooien of de nodige veranderingen door te voeren. Dit brengt ons tot de conclusie dat de oplossing voor deze crisis wellicht verder reikt dan alleen personele veranderingen.

Een grondige heroverweging van de budgettaire toewijzing en uitgavenstrategieën zou wellicht een geschiktere manier zijn om daadwerkelijk vooruitgang te boeken en het functioneren van deze ministeries te verbeteren.

A. Anches

DISCLAIMER: Publicatie van opiniestukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud