Het Onderdirectoraat Juridische – en Internationale Zaken van het Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) heeft een arbeidswetgeving sessie gehouden in het district Brokopondo. Met ondersteuning van de Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid, zijn de sessies gehouden op donderdag 20 juli.

Tijdens deze sessie werd de arbeidswet behandeld, waaronder ook de recentelijke wetten die zijn aangenomen in De Nationale Assemblee (DNA), met name de Wet Gelijke Behandeling Arbeid en Seksuele Intimidatie. Ook, werd de kinderarbeid aangekaart en hoe dit aangepakt kan worden in het district. Er kan ervoor gezorgd worden dat kinderen in het district effectief beschermd kunnen worden tegen kinderarbeid.

De Burgervader Ludwig Mendelzoon was zeer onder de indruk van de gepresenteerde wetten. Hij gaf aan, dat het district veel meer inzicht heeft verkregen in het effect van handelen. Verder moeten deze wetten goed in de gaten gehouden worden en ook de uitvoering hiervan, zegt Mendelzoon.

Het bezoek van het ministerie van AWJ alsook minister Steven Mac Andrew is als zeer positief ervaren voor het district Brokopondo.

De sessies werden gehouden voor bestuursambtenaren, werkgevers van Brokopondo, de vrouwenbeweging, de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) alsook Stichting KAMPOS.