Suriname
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Procedures en deadlines inzake ‘Verklaring van Inkomen en Vermogen’ publieke functionarissen in Suriname gepubliceerd

De Anti-Corruptie Commissie in Suriname maat weten dat bij presidentiële resolutie van 5 mei 2023, ingevolge artikel 2 lid 2 van de Anti-corruptiewet, de leden van deze commissie benoemd zijn geworden.

Conform de benoemingsresolutie is de commissie doende voorbereidende werkzaamheden te verrichten, onder meer op het gebied van logistieke zaken en het wettelijk kader welke vereist zijn voor de indiening van meldingen van misstanden en de verplichte verklaring van inkomen en vermogen.

Ingevolge artikel 9 van de Anti-corruptiewet [1] en het Besluit Verklaring van Inkomen en Vermogen en Register Ontvangstbewijzen, dienen publieke functionarissen binnen 3 (drie) maanden, nadat het standaardformulier ter zake “de Verklaring van Inkomen en Vermogen”, op de website van de commissie is geplaatst, deze verklaring aan een notaris in bewaring te geven.

Bij beschikking van de minister van Justitie en Politie, wordt de datum vastgesteld waarop het standaardformulier ter zake de Verklaring van Inkomen en Vermogen op de website van de commissie beschikbaar is. Binnen afzienbare tijd zal door de minister van Justitie en Politie deze datum worden vastgesteld.

Na indiening van de Verklaring van Inkomen en Vermogen door de publieke functionaris, bij een notaris naar eigen keuze, verstrekt deze een ontvangstbewijs aan de betrokkene. Dit ontvangstbewijs dient zo spoedig mogelijk, maar niet later dan 7 (zeven) werkdagen, na het in bewaring geven aan een notaris, ingediend te worden bij de commissie ter registratie.

Nadere bekendmakingen over het in bewaring geven van de verplichte Verklaringen van Inkomen en Vermogen aan een notaris, het registreren van de ontvangstbewijzen bij de Anti-corruptie commissie en het melden van misstanden, volgen nog.

Vooralsnog kunnen meldingen van misstanden worden ingediend bij het Corruptie Onderzoek Team van het Korps Politie Suriname.