Om de kwesties over de impact van klimaatverandering op woon- en leefgebieden van het Trio-volk in kaart te brengen, hebben VIDS-medewerkers vrijdag en zaterdag in Pëlëlu Tëpu sessies met dorpshoofden en basja’s van verschillende Trio-gemeenschappen gehouden. Het betreft de landelijke VIDS-bewustwordingscampagne met betrekking tot klimaatverandering, genaamd ‘A kenki fu a weer.’

“Door zware regens loopt onze cassave aanplant onder water, waardoor we onvoldoende voedsel hebben. Bijna alle dorpen hebben hiermee te maken”, zegt hoofdbasja Anola Amessaja van Kwamalasamutu.

De VIDS heeft eerder informatie sessies gehouden in Para, Marowijne en West-Suriname, waarbij onder andere met jagers, vissers, landbouwers, jongeren en vrouwen. De bedoeling is om met de verkregen informatie een beleidsdocument te ontwikkelen dat door alle regio’s zal worden goedgekeurd en vervolgens aan de de regering zal worden overhandigd.

De regering wordt hierdoor op de hoogte gesteld
van issues in de gemeenschappen die ten alle tijden hoog in acht moet worden genomen wanneer samenwerkingen aangegaan worden zoals het werven van fondsen in het kader van klimaatverandering.