Suriname
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Vp Brunswijk kortzichtig en primitief, heeft nationaal belang niet voor ogen

INGEZONDEN– Het is verontrustend dat de Surinaamse vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk herhaaldelijk tracht een coalitie te vormen binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap, zonder oog te hebben voor het grotere belang van nationale eenheid en diversiteit.

Als politiek leider presenteert hij zichzelf als iemand die primitief gedrag vertoont binnen een geciviliseerde samenleving zoals Suriname.

Deze recente oproep van Brunswijk brengt ernstige risico’s met zich mee. Door zich te richten op één specifieke etnische groep en het negeren van andere gemeenschappen, vergroot hij de kans op verdeeldheid en sociaal conflict. Dit kan leiden tot een verzwakking van de sociale cohesie die van essentieel belang is voor de vooruitgang en ontwikkeling van Suriname als natie.

Bovendien staat Brunswijks oproep haaks op internationale verdragen en beginselen met betrekking tot racisme en de internationale rechtsorde.

Als ondertekenaar van verschillende mensenrechtenverdragen en als lid van de Verenigde Naties, is Suriname verplicht om gelijkheid, non-discriminatie en respect voor diversiteit te bevorderen.

Het oproepen tot eenheid binnen één specifieke etnische groep, terwijl andere groepen worden genegeerd, ondermijnt deze fundamentele principes en schendt internationale verdragen.

Als voorzitter van een mensenrechtenorganisatie, Stichting 8 December 1982, is het mij niet ontgaan dat dit niet de eerste keer is dat Brunswijk dergelijke acties onderneemt.

Zijn kortzichtige politieke leiderschap heeft hem al geruime tijd doen streven naar een bundeling binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap. Dit getuigt van een gebrek aan inzicht en visie.

Het is van essentieel belang dat Surinaamse leiders zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid om eenheid, harmonie en solidariteit te bevorderen in de diverse samenleving van Suriname.

In plaats van verdeeldheid te zaaien en zich te richten op persoonlijke ambities, moeten leiders zich inzetten voor inclusief leiderschap. Dit betekent het overbruggen van verschillen, het aanpakken van sociaaleconomische uitdagingen en het waarborgen van gelijke kansen voor alle bevolkingsgroepen.

De waarden van eenheid, harmonie en solidariteit die Suriname heeft gekoesterd, moeten worden behouden en versterkt. Het naleven van internationale verdragen en beginselen is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat Suriname zijn bijdrage blijft leveren aan de bestrijding van racisme en discriminatie, en het bevorderen van gelijkheid en diversiteit.

Het is te hopen dat de vp zijn polariserende retoriek heroverweegt en zich realiseert dat persoonlijke ambities nooit ten koste mogen gaan van de nationale eenheid en de internationale verplichtingen die Suriname is aangegaan. Suriname verdient leiderschap dat verenigt, dat diversiteit omarmt als een bron van kracht en trots, en dat zich inzet voor een rechtvaardige en inclusieve samenleving.

Sunil Oemrawsingh
Voorzitter Stichting 8 december 1982