Suriname
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Zeer amateuristische en desastreuze aanpak SLM, top 10 grove blunders Paul de Haan

INGEZONDEN– Vorig jaar had ik bij het aantreden van Paul de Haan als directeur van SLM in diverse artikelen reeds gewaarschuwd voor zijn amateuristische en desastreuze aanpak van het SLM-probleem, dat niet is gebaseerd op een strategische visie van de overheid.

Zijn aanpak is ongestructureerd, niet duurzaam en omvat talrijke essentiële projectmanagementfouten. Desondanks geniet hij het volste vertrouwen van Santokhi en mag hij maar blijven aanmodderen met alle gevolgen van dien en verspilling van miljoenen US Dollars belastinggeld.

Surinamers hebben helaas altijd veel meer vertrouwen in en tonen altijd veel meer respect voor de witte mens dan voor de eigen mensen ook al zijn de eigen mensen 10 keer beter geschoold en hebben wereldwijd 10 keer beter gepresteerd dan de witte mens.

De onvoldoende geschoolde de Haan (HBO) maakt momenteel grove managementfouten bij de SLM en er is niemand die hem corrigeert en tot orde roept, ook niet de onlangs benoemde president-commissaris Xaviera Jessurun, die ook geen kaas van modern management heeft gegeten.

De Haan maakt samen met Jessurun veel kapot en verspillen veel overheidsgelden terwijl het onzekere personeel het gelag hiervan moet betalen.

De fouten die de Haan maakt, stapelen zich op en niemand roept hem tot orde. Hij heeft dus volledig vrij spel in Suriname.

Zo heeft hij op 23 mei stiekem in het geheim als een dief in de nacht en zonder overleg met de Bond Personeel bij de SLM (BPSLM) de Flying on Trusted Wings NV bij KKF ingeschreven, waarbij hij aangaf dat deze als holding gaat fungeren voor de verzelfstandiging van de Surair-bedrijven; het deelnemen in ondernemingen, in het bijzonder in luchtvaartondernemingen in Suriname, alsmede de uitoefening van het bestuur en/of toezicht over – en het in administratie nemen van aandelen in zodanige ondernemingen….”.

De aanpak van SLM begint nu steeds meer op het New Surfin debacle te lijken. Het blijkt dat de VHP niet van haar fouten heeft geleerd en evenals de Haan blijft maar aanmodderen.

In de eerste klas bedrijfskunde op de universiteit of hogeschool leer je dat je effectief change management beslist niet zo moet aanpakken, zoals de Haan dit momenteel doet.

Als je gaat googlen op Internet dan kun je lezen dat ruim 80% van alle organisatieveranderingstrajecten ook in Nederland mislukt als gevolg van een ad-hoc aanpak, slechte communicatie, gebrek aan visie van de top, gebrek aan eerlijkheid, geen commitment van de top en het niet betrekken van het personeel bij verandering.

Ik had in 2003 hierover het best selling boek Total Performance Scorecard vanuit Amerika in 20 talen wereldwijd gepubliceerd (met een voorwoord van Harvard Business School Innovation professor Dorothy Leanard). Voor het succesvol gezondmaken van SLM verwijs ik ook naar mijn artikel “10-stappenplan voor succesvolle aanpak SLM project”. Ik wil hieronder volstaan met de top-10 grote fouten die de Haan bij SLM maakt.

Top-10 grove blunders van Paul de Haan

1. Ad-hoc aanpak die niet is gebaseerd op een strategische visie op de toekomst van parastatale en semi-parastatale bedrijven.

2. Zeer slechte communicatie naar het personeel omtrent de projectuitvoering, strategische keuzes en te bieden perspectieven. Communiceert veelal via social media en schriftelijke dreigementen naar het personeel. Hierdoor creëert hij angst en wantrouwen bij het personeel.

3. Achterhouden van informatie, oneerlijk en niet transparant; alles gebeurt in een waas van geheimzinnigheid en niks vertellen aan het personeel over de nieuwe NV die is opgericht.

4. Belangrijke personeelsleden en de Bond Personeel bij de SLM worden genegeerd.

5. Geen effectief projectmanagement geïnstalleerd om het probleem bij de SLM duurzaam, systematisch en gestructureerd op te lossen, met een deskundig en ervaren projectteam waarin ook de Bond in vertegenwoordigt dient te zijn.

6. Gebrekkige kennis en inzichten over effectief modern management; heeft blijkbaar in zijn verouderde HBO-opleiding geen managementopleiding gevolgd.

7. Onvoldoende ervaring op het gebied van duurzaam change management van complexe projecten; zijn ervaringen bij Kenya Airways en KLM gaan niet werken bij SLM omdat de Surinaamse situatie totaal anders is en het SLM project veel complexer is waar hij geen kaas van heft gegeten.

8. Arrogantie; wie arrogant is leert niet en communiceert slecht. Veel Hollanders denken dat ze veel beter dan Surinamers zijn omdat ze wit zijn.

9. Toont geen commitment voor de verandering van SLM waardoor het personeel in onzekerheid en angst leeft.

10. Heeft geen helder implementatieplan waarin de te nemen stappen duidelijk zijn uiteengezet, met aandacht voor degenen die de dupe van verandering worden en weerstand bieden.

Het handhaven van Paul de Haan en zijn handlangster Xaviera Jessurun is zeer destructief voor Suriname en gaat het Surinaamse volk nog meer miljoenen USD kosten en ruim 500 gezinnen (ca. 2000 Surinamers) kapot maken.

Ik stel voor dat de beide personen onmiddellijk worden bedankt. Dit dient snel te gebeuren, voordat ze de staat en het personeel nog meer schade berokkenen.

Prof.dr.ir. Hubert Rampersad