Thailand

แนวทางใหม่โหวต "เอ็ม ธวเดช" นั่งหัวหน้าพรรค อายุน้อยที่สุดในประเทศ


เมื่อวันที่ 27 ก.พ.64 ที่โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช พรรคแนวทางใหม่ ได้จัดประชุมผู้ร่วมจัดตั้งพรรคแนวทางใหม่ เพื่อพิจารณาเลือกหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารพรรค รวมถึงพิจารณาคำประกาศอุดมการณ์ นโยบาย และข้อบังคับพรรค โดยมีผู้ร่วมประชุมกว่า 400 คน อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีประธานพิธีเปิด ส.ส.นายแพทย์ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มแนวทางใหม่ อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง กุนซือคนสำคัญของพรรคแนวทางใหม่

นายธวเดช ภาจิตรภิรมย์ หัวหน้าพรรคแนวทางใหม่ กล่าวว่า ตนต้องขอขอบพระคุณผู้ร่วมก่อตั้งพรรคแนวทางใหม่ทุกท่านที่ได้ไว้วางใจให้โอกาสเลือกตนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค และเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคทั้ง 15 คน วันนี้เป็นวันสำคัญวันก่อเกิดพรรคการเมืองใหม่ที่ชื่อ แนวทางใหม่ ที่เราอยากเห็นเป็นพรรคการเมืองที่มีความคิดสร้างสรรค์ ที่สำคัญที่สุดก็คือ ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ เราจะเป็นพรรคการเมืองของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมทางการเมือง ร่วมคิด ร่วมทำ ระดมสมองเพื่อออกแบบนโยบายต่างๆ ร่วมกัน

หลังจากนี้เป็นต้นไป คณะกรรมการบริหารพรรคทุกคนจะลงพื้นที่ไปทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ ของประชาชน สร้างแบรนด์แนวทางใหม่ให้คนรู้จักให้มากยิ่งขึ้น กระผมจะทำทุกสิ่งทุกอย่าง หากมีโอกาสได้เป็นนักการเมือง นั่นก็คือ จะต้อง "ลดรายจ่ายประชาชนให้มากที่สุด และต้องเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนให้มาก ผมอยากเห็นคนไทยมีชีวิตที่สบาย ไม่ลำบาก ไม่เดือดร้อน เราจะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสุขที่สุด หากเรามีโอกาสได้เป็นนักการเมือง เราจะต้องหาเงินเข้าประเทศให้มาก และนำเงินกระจายไปสู่คนไทย เราต้องมีสวัสดิการที่ดีเพื่อคนไทย ฯลฯ

สำหรับคณะกรรมการบริหารพรรคแนวทางใหม่ทั้ง 15 คน มีดังนี้ 1.นายธวเดช ภาจิตรภิรมย์ หัวหน้าพรรค 2.พล.อ.อดุลยเดช อินทะพงษ์ รองหัวหน้าพรรค 3.พล.อ.จิตตสักก์ เจริญสมบัติ รองหัวหน้าพรรค 4.นายสมศักดิ์ กรพัฒน์เมธากุล รองหัวหน้าพรรค 5.ดร.ศรีสุริยะ จารุกรตรีภพ เลขาธิการพรรค 6.นายสมศักดิ์ พรหมสุทธิ์ รองเลขาธิการพรรค 7.นางสาวสุธีรา เซกัล รองเลขาธิการพรรค 8.นางสาวพันธิตรา พลซา เหรัญญิกพรรค 9.นายปณิธาน อมแก้ว ผู้ช่วยเหรัญญิกพรรค 10.นายทรงพล ยงยุทธ นายทะเบียนพรรค 11.นางสาวสิตานัน แก้วหล่อ ผู้ช่วยนายทะเบียนพรรค. 12.นางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง โฆษกพรรค 13.นายชำนาญ พักวัน รองโฆษกพรรค 14.นางสาวอัญพัชร์ ปิติประจักษ์วัชร ผู้อำนวยการพรรค และ 15.นายไพศาล พนังแก้ว รองผู้อำนวยการพรรค.

Football news:

What did we learn about Super League on Monday? Bayern and Borussia will not be there, the players and coaches have not been told anything
Milner on Super League: The players do not have the right to vote. The current system is very good
Leeds striker Bamford on Super League: This is wrong, we are in shock. The noise is startling. Sorry it doesn't work that way with racism
Klopp on Liverpool in the Super League: I'm used to the owners making decisions without me. I feel responsible for the club's relationship with the fans
Non-Super League clubs are promised 400 million euros in solidarity payments. From the Champions League they receive 140 million
Milner on Super League: I don't like it. I hope it won't happen
Leeds tweet about 1-1 with Liverpool: Equalized in the match against a Super League team in the end