Thailand

‘บิ๊กป้อม’ กำชับทุกหน่วยแก้ภัยแล้ง ชื่นชมลำปางยกเป็นโมเดลต้นแบบ

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 18 มิ.ย. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และการให้ความช่วยเหลือของจังหวัดลำปาง จากนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โดยจังหวัดลำปางได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มุ่งเน้นให้ไม่ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ไม้ผลไม่ยืนต้นตาย พร้อมดำเนินการลงพื้นที่รับทราบปัญหาในพื้นที่จริงจากประชาชนเร่งให้ความช่วยเหลือทันที ทำให้ประชาชนและพื้นที่การเกษตรไม่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง

ภายหลังรับฟังบรรยายสรุป รองนายกรัฐมนตรีกล่าวมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการลุ่มน้ำในพื้นที่ตอนหนึ่งว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนดมาตรการและพื้นที่เป้าหมายในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ ซึ่งจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในแผนเฝ้าระวังการขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้ ทราบว่าจังหวัดลำปางได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยไม่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง แม้ว่าพื้นที่จังหวัดลำปางจะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง แต่รัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของ กอนช. ยังต้องเร่งรัดการดำเนินการตามมาตรการต่อให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายต่อไป

 

รองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ การประปาส่วนภูมิภาค เร่งขยายเขตการจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้ทั่วถึง เพิ่มแหล่งน้ำสำรอง พร้อมควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

มอบหมายให้กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำและจัดสรรน้ำให้ครอบคลุมถึงเขตลุ่มน้ำวังตอนล่าง เพื่อสนับสนุนให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำทุกกิจกรรม

มอบหมายให้กรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ ดูแลเรื่องไฟป่า ทำฝายต้นน้ำ รวมทั้งการปลูกป่า ฟื้นฟู พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นแหล่งต้นน้ำโดยเร็ว และมอบหมายให้ สทนช. เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการสำคัญ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดลำปาง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในแผนแม่บทน้ำ 20 ปี พร้อมกำชับให้เก็บน้ำช่วงฤดูฝนไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง เน้นย้ำให้ปริมาณน้ำมีเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน

ตอนท้ายรองนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมจังหวัดลำปาง และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ ถือเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับพื้นที่อื่นๆ ขอให้มุ่งมั่น และทุ่มเทต่อไป เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศอย่างยั่งยืน

จากนั้นเรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางต่อไปยังโรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่

Football news:

Director of Tambov that Melkadze will not play with Spartak: we do not have a free 3-5 million rubles
Juventus wanted to swap Ramsey for Ntombela. Tottenham refused
Klopp on players who have played less than 5 matches: They will receive a gold medal. If you are not from the Premier League, something from me
Messi may move to Manchester City (Fox Sports)
Salihamidžić on the transfer San to Bavaria: It can make the difference in the game. Now we have top-level variability on our flanks
Cavani is close to a contract with Roma
Balotelli can move to Boca juniors