Thailand

จ่อไฟเขียว กอ.รมน.ใช้งบกลาง 600 ล้าน จัดระเบียบชายแดนใต้ ผุดรั้ว 2 เวอร์ชั่น ยาว 21 กิโลฯจ่อไฟเขียว กอ.รมน.ใช้งบกลาง 600 ล้าน จัดระเบียบชายแดน สนอง "บิ๊กตู่" ผุดรั้วชายแดน จชต. 2 เวอร์ชั่น "รั้วตาข่ายเหล็ก" ระยะทาง 15 กม. งบกว่า 114 ล้าน "รั้วมั่นคงอิเล็คทรอนิกส์" 6 กม. วงเงิน 52 ล้าน พ่วง "สร้างเขื่อนริมตลิ่งแม่น้ำโกลก" 7.5กม. วงเงิน 467 ล้าน สร้างฐานชายแดนไทย-มาเลย์ 6 ล้าน พร้อมแผนอำนวยการสร้างกำลังใจอีก 2.3 ล้าน

วันนี้ (17 ม.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า หน่วยงานด้านความมั่นคง ประกอบด้วย มหาดไทย สตม. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ฯลฯ เตรียมเสนอความเห็นโครงการส่งเสริมสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ต่อสำนักเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

ในการสนับสนุนกิจกรรม "โครงการการส่งเสริมสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ระยะเร่งด่วน ตามแนวชายแดนพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส" ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า วงเงินงบประมาณรวมกว่า 642,813,287.13 บาท

โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย กรมการปกครอง กรมที่ดิน และกรมโยธาธิการและผังเมือง เตรียมพิจารณทั้งประเด็นการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนเส้นทางน้ำ อาจส่งผลกระทบกับแนวตลิ่งริ่มแม่น้ำของประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ หลังจากสมช. เห็นควรให้ประสานสร้างความเข้าใจกับประทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด

กิจกรรมดังกล่าว เป็นไปตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมขับเคลื่อนฯ ที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เมื่อเดือน พ.ย.2560 ขณะที่การประชุมร่วม สมช.กับหน่วยงานล่าสุดเมื่อ ธ.ค.2563 กอ.รมน.เจ้าของโครงการได้รับความเห็นชอบให้ขอรับสนับสนุน งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นกรณีเร่งด่วนในการดำเนินโครงการ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ รวมถึงควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

สำหรับกิจกรรม ที่กอ.รมน. เสนอ ประกอบด้วย การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำโก-ลก บริเวณเขต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ระยะทาง 7.528 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณที่ขอ 467,023,729.84 บาท ,ก่อสร้างรั้วตาข่ายเหล็กชายแดน สูง 2 เมตร ระยะทาง 15 กิโลเมตร วงเงินที่ขอ 114,687,66.27 บาท

ก่อสร้างรั้วความมั่นคงอิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวทางชายแดน ระยะทาง 6 กิโลเมตร วงเงินขอ 52,750,400 บาท บริเวณชุมชนบ้านตาบา ต.เจ๊ะเห ต.เกาะสะท้อน ต.โฆษิต และ ต.นานาค ,การสร้างฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนไทย-มาเลเซีย จำนวน 3 ฐาน ในพื้นที่ บ้านตะเหลียง ต.เกาะสะท้อน บ้านศรีพงัน ต.เกาะสะท้อน และบ้านตาเซะ ต.นานาค อ.ตากใบ วงเงินขอ 6,051,511.02 บาท และ การอำนวยการและการสร้างความเข้าใจ วงเงินขอ 2,300,000 บาท

โดยกิจกรรม ดังกล่าว ก.อ.รมน. มีแผนงานก่อสร้าง ระหว่างเดือน ต.ค.2564-ก.ย.2567 อย่างไรก็ตาม แผนงานที่ เสนองบประมาณ เพื่อจัดการโควิด-19 ระลอกใหม่ มีการเตรียมเสนอของบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ในปี 2565

โครงการดังล่าว กอ.รมน.เตรยีมเสนอ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ในปลายเดือนมกราคมนี้.


Football news:

Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December
Aubameyang pro 3-2 with Benfica: Arsenal showed character and deserved to win