Thailand

‘จุรินทร์’ สั่งกรมการค้าภายใน ใช้ ‘อมก๋อยโมเดล’ แก้ปัญหาหอมหัวใหญ่

“จุรินทร์” สั่งกรมการค้าภายใน ใช้ “อมก๋อยโมเดล” ช่วยเหลือเกษตรกรปลูกมะเขือเทศสำเร็จ แก้ปัญหาหอมหัวใหญ่ จัดเอกชนทำสัญญาซื้อจากเกษตรกร 6 สหกรณ์ 7,000 ครัวเรือน

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในและคณะได้ร่วมรับฟังปัญหาจากผู้แทนสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่จังหวัดเชียงใหม่ 4 สหกรณ์ คือ สหกรณ์อำเภอแม่วาง สหกรณ์บ้านกาดพัฒนา สหกรณ์อำเภอฝาง สหกรณ์พร้าว ซึ่งมีสมาชิกรวมกันกว่า 7,000 ครัวเรือน ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา โดยขอให้ช่วยเหลือด้านราคาแก่เกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนมีนาคมนี้ ประมาณ 28,000 ตัน หรือ 84% ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในและพาณิชย์จังหวัดแหล่งผลิตหอมหัวใหญ่เตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไว้ก่อนหน้านี้แล้ว โดยใช้ “อมก๋อยโมเดล” ที่เคยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ ที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และประสบความสำเร็จด้วยดีเป็นต้นแบบ คือ

1. เชื่อมโยงโรงงานผู้ใช้หอมหัวใหญ่ ห้างค้าส่งค้าปลีก 5 รายใหญ่ ผู้รวบรวมส่งออก เข้าไปช่วยรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร โดยเบื้องต้น จะทำสัญญารับซื้อกับ 4 สหกรณ์ นำร่อง 5,000 ตัน ในราคานำตลาด

2. ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 เป็นเวลา 6 เดือน สำหรับผู้ประกอบการที่รวบรวมรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร เก็บสต๊อกไว้ในห้องเย็น เพื่อชะลอการขายช่วงผลผลิตออกกระจุกตัวมาก

3. เพิ่มช่องทางการจำหน่าย โดยจัดพื้นที่ตลาดกลาง ตลาดสด และห้างท้องถิ่น ให้เกษตรกรที่สนใจนำผลผลิตไปวางจำหน่าย

“พร้อมสั่งการให้เข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าหอมหัวใหญ่ และกำกับการขนย้ายหอมหัวใหญ่นำเข้าให้มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด” นางมัลลิกากล่าว

Football news:

Malinovsky gave 2+ assists in two consecutive matches - the first such case in Serie A for 8 years
Arteta about 3-0 with Sheffield: Arsenal controlled the game. Perfect preparation for Slavia
Ronaldo threw the shirt on the field after the match with Genoa. Juve will not fine Cristiano - it could be a gift to bolboy
Saka suffered a thigh injury in Arsenal's match with Sheffield Wednesday
Mostovoy about Tedesco: He calmed down. I realized that football is not just about yelling and jumping on the edge
Mourinho on Sulscher's words: Sonny is lucky that his dad is better than Ole. The father should always feed the children. We need to steal food for them - steal
Sulscher on Sonya: If my son had been lying down for 3 minutes and not got up without the help of 10 friends, I would have left him without dinner