Thailand

ชง 4 ทางออกอายุเกิน 60 ปี นั่งอธิการบดี

(สุภัทร จำปาทอง)

สกอ.เสนอ “ธีระเกียรติ” ตัดสินใจ ชี้สภามหาวิทยาลัยสั่งให้ลาออกไม่ได้

นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ตนได้หารือร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัย และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 58 แห่ง เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะส่งผลต่อสถาบันศึกษาของรัฐที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และที่อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอแต่งตั้งที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป หลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา ให้เพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) กาญจนบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 11/ 2551 เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2551 ที่แต่งตั้งนายปัญญา การพานิช เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี มรภ.กาญจนบุรี โดยศาลวินิจฉัยว่าการแต่งตั้งรักษาการแทนอธิการบดี มรภ.กาญจนบุรี เป็นคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับกรณีนี้อย่างกว้างขวางแต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน เป็นเพียงข้อเสนอ ซึ่งสรุปแนวทางแก้ปัญหาได้ 4 แนวทาง รวมถึงมีข้อเสนอถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในแต่ละแนวทาง โดย สกอ.จะสรุปข้อเสนอทั้งหมดส่งให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) พิจารณาภายในสัปดาห์หน้า เพื่อให้ รมว.ศธ. ตัดสินว่าจะเลือกแนวทางใด

เลขาธิการ กกอ.กล่าวต่อว่า ในที่ประชุมได้หารือถึงกรณีอธิการบดีที่มีอายุเกิน 60 ปี และอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่จำนวน 22 แห่ง ทั้ง มรภ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) และ มหาวิทยาลัยอื่นๆที่กำลังจะเกษียณในเดือน ต.ค.อีก 1 แห่ง ส่วนใหญ่เห็นว่าอายุไม่ได้บ่งบอกถึงคุณภาพการทำงาน และการที่จะให้สภาฯไปสั่งให้ลาออก เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดก็ไม่สามารถทำได้ เพราะ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนดชัดเจนว่าอธิการบดีจะพ้นจากตำแหน่งได้ในกรณีใดบ้าง ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่อธิการบดีมีอายุ 60 ปี ขณะเดียวกันคำสั่งศาลก็จะมีผลผูกพันเฉพาะกรณีเท่านั้น ส่วนกรณีผู้ที่อายุเกิน 60 ปีและอยู่ระหว่างรอเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ซึ่งมีอยู่จำนวน 3 แห่งนั้น จะต้องเสนอเรื่องให้ รมว.ศธ.พิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร

“สกอ.จะนำข้อสรุปทุกอย่างเสนอให้ รมว.ศธ.พิจารณา ที่สำคัญยังได้หารือกรณีการสรรหาอธิการบดีใหม่นั้นก็จะต้องระมัดระวังให้มาก เนื่องจากสภาฯ และ สกอ.ไม่อยากเห็นการฟ้องร้องในมหาวิทยาลัย ล่าสุดเพิ่งมีคนร้องเรียนเข้ามาว่ามีผู้ที่อายุเกิน 60 ปี มาสมัครเข้ารับการสรรหาด้วย ซึ่งเรื่องนี้ไปห้ามไม่ได้ เพราะกฎหมายของมหาวิทยาลัยไม่ได้ห้าม” นายสุภัทรกล่าว.

Football news:

Bellerin will pay for the mass planting of trees, despite the fact that Arsenal did not win against Leicester
Bayern claims 19-year-old left back Bara from Lyon
Jovich's friend has a coronavirus. The Real Madrid forward was isolated at home
Hazard has an ankle problem and may miss the game with Alaves
Agent Fedele: Manchester City are very close to buying Coulibaly
West ham Moyes can sign Lingard and Jones from Manchester United, if not relegated from the Premier League
Ennio Morricone's heart belonged to music and rum. The composer was asked to write the club's anthem, and Totti went to his hit