Thailand

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบทุนการศึกษาฯ และบริจาคสร้าง รพ.ธัญบุรี

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบทุนการศึกษาฯ และบริจาคสร้าง รพ.ธัญบุรี, สมทบมูลนิธิการจัดการเชิงพุทธ มจร., เพิ่มทุนการศึกษาคณะสงฆ์ เป็นสาธารณสงเคราะห์

เวลา 13.30 น. วันที่ 30 ตุลาคม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยบริจาคร่วมสร้างห้องพิเศษของโรงพยาบาลธัญบุรี จำนวน 8 ห้อง 1,280,000 บาท

โดยได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และนายแพทย์ศราวุธ ธนเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี เป็นผู้รับมอบฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ นายกพุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ และร่วมกราบถวายมุทิตาสักการะแด่พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ 70 ปี (31 ตุลาคม พ.ศ. 2563) ในวาระอันเป็นมงคลด้วย

โดย พระธรรมรัตนาภรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบ ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร สำนักเรียนจังหวัดปทุมธานี ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค, 6 ประโยค, 3 ประโยค ปีที่ 12 รวมจำนวน 68 รูป 326,000 บาท, พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน-นักศึกษา และสถานศึกษา ปีที่ 9 รวมจำนวน 316 ทุน 931,500 บาท, พิธีถวายปัจจัยเพื่อเพิ่มทุนการศึกษาแก่ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ รวมจำนวน 11 ทุน 110,000 บาท และพิธีมอบทุนสนับสนุนมูลนิธิการจัดการเชิงพุทธ เพื่อสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 100,000 บาท

พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) กล่าวว่า งานด้านสาธารณสงเคราะห์ ถือได้ว่าเป็นงานที่เป็นพลังสำคัญในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เป็นงานที่มหาเถรสมาคมกำหนดให้พระสงฆ์ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือ และพัฒนาสังคมด้วยหลักการปฏิบัติ 4 หลัก คือ 1.สงเคราะห์ 2.เกื้อกูล 3.พัฒนา 4.บูรณาการ ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยการนำของเจ้าคณะอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ได้ประสานศรัทธาของสาธุชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

เพื่อดำเนินงานโครงการด้านสาธารณสงเคราะห์อย่างตลอดต่อเนื่อง อาทิ โครงการตั้งโรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชฯ สู้ภัยโควิด-19, โครงการมอบทาน มอบธรรม มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง-ผู้ยากไร้, โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รวมธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความทุกข์ทางกาย ด้วยวัตถุสิ่งของจำเป็นเบื้องต้นในการดำเนินชีวิต ทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ ควบคู่กับการบรรเทาทุกข์ทางใจ โดยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ไปเป็นเครื่องประคับประคองจิตใจของประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ พุทธศาสน์มั่นคง ดำรงศีลธรรม นำสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน

Football news:

19-year-old midfielder Sevikyan made his debut for Levante in La Liga. He is a pupil of Lokomotiv
Barca Director Amor: Messi gave a lot to the club, and the club gave a lot to Leo. I hope he finishes his career here
Dele Ayenugba: they didn't believe in African goalkeepers in Europe, but now a Senegalese is playing in Chelsea, and a Cameroonian is playing in Ajax
Bavaria has watched the midfielder, Inter Aguma. He was included in the list of the best born in 2002
Davies can play in the match Bayern-Lokomotiv, Kimmich-at the beginning of the new year
Barcelona can sign Atalanta midfielder de Ron for free
Hyslop on the racism of Newcastle fans: from 50 yards they insulted me, from 50 feet they sang my name