Thailand

เกษตรฯเล็งปั้นนครศรีธรรมราชเป็นฮับอุตสาหกรรมยางแห่งอาเซียน

เกษตรฯเล็งปั้นนครศรีธรรมราชเป็นฮับอุตสาหกรรมยางแห่งอาเซียน

นครศรีธรรมราช-“อลงกรณ์”เดินสายตรวจตลาดกลางยางพาราแนะเพิ่มเทคโนโลยีบล็อคเชนในระบบประมูล ดึง AIC วิจัยพัฒนานวัตกรรมแปรรูปสร้างผลิตภัณฑ์ยางใหม่ๆพร้อมอัพเกรดประสิทธิภาพการผลิตยางครบวงจร

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางและรักษาเสถียรภาพราคายาง เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมตลาดกลางยางพาราจ.นครศรีธรรมราชของการยางแห่งประเทศไทยและสหกรณ์นิคมทุ่งสงว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนายางไทย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯมีนโยบายเร่งรัดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor)โดยเฉพาะการพัฒนา”นครศรีธรรมราช” และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลางประกอบด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลาและพัทลุง เป็นฮับอุตสาหกรรมยางแห่งอาเซียนคู่กับการพัฒนา”รับเบอร์ ซิตี้เมืองยางสงขลา”โดย กยท.ยืนยันล่าสุดว่า ผลการศึกษาโครงการรับเบอร์วัลเลย์นครศรีธรรมราช จะถึงมือบอร์ดการยางฯภายในส.ค.นี้

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า โครงการรับเบอร์วัลเลย์(Rubber Valley)เป็นรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมยางพาราแบบครบวงจรโดยใช้พื้นที่ของ กยท. 41,000 ไร่ ในต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เป็นการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยางไทยควบคู่กับการพัฒนารับเบอร์ซีตี้หรือเมืองยางที่สงขลา โดยวิสัยทัศน์ใหม่มุ่งส่งเสริมการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานแทนการส่งออกในรูปวัตถุดิบจะทำให้ชาวสวนยางและสถาบันยาง รวมทั้งผู้ประกอบการและประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ไม้ยางทั้งหมด โดยเฉพาะถุงมือยางซึ่งกำลังมีความต้องการเพิ่มขึ้นเพราะผลกระทบโควิด-19 รวมถึง Tires, middle weight tires, rubber products, latices, rubber tubes and rubber tapes, rubber shoes, carbon black, reclaimed rubber, rubber machinery, rubber materials ฯลฯ ทั้งนี้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมหรือศูนย์AIC(Agritech and Innovation Center) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านยางพารา(Center of Excellence) จะสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปสร้างผลิตภัณฑ์ยางใหม่ๆรวมทั้งอัพเกรดประสิทธิภาพการผลิตยางตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งนี้ เราต้องปรับเกมเล่นใหม่ให้สมฐานะการเป็นประเทศผู้ส่งออกยางพาราอันดับ1ของโลก ต้องกล้าคิดกล้าทำพร้อมเป็นผู้นำของโลกโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นธงนำ ทั้งนี้เราจะร่วมมือกับประเทศจีนในฐานะประเทศผู้ซื้อยางพารารายใหญ่ของไทยและของโลกอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะโครงการ” หุบเขาแห่งอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber Valley)” หรือ “ฐานการผลิตอุตสาหกรรมยางพาราของโลก (Platform of Rubber Valley)” ก่อตั้งเมื่อปี 2555 ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,200 ไร่ ในตำบลซือไป (Shibei) เมืองชิงเต่า (Qingdao) มณฑลซานตงเป็นโมเดลนิคมอุตสาหกรรมยางใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

จากนั้น นายอลงกรณ์ พร้อมด้วยนายทินกร อ่อนประทุม นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารมว.เกษตรฯ นายอุดมเกียรติ เกิดสม เกษตรและสหกรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ยังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชและประชุมร่วมกับกยท. ผู้นำชาวสวนยางและตัวแทนสถาบันเกษตรกรโดยแนะนำให้เพิ่มเทคโนโลยีบล็อคเชน(Block Chain Technology)เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในระบบประมูลยางของกยท. รวมทั้งชมเชยสหกรณ์นิคมทุ่งสงที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารงานจนสามารถแบ่งปันผลกำไรให้สมาชิกรวมทั้งเห็นด้วยกับโครงการผลิตยางเครปของกยท.และสหกรณ์ชาวสวนยาง

สำหรับ ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะ2 ของจ.นครศรีธรรมราชสามารถโอนเงินถึงมือชาวสวนยางโดยตรงแล้วกว่า 99% โดยตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางได้แสดงความพอใจในการทำงานที่รวดเร็วซึ่งนายอลงกรณ์ได้กล่าวชมเชยเจ้าหน้าที่กยท.และธกส.ที่ทำให้นโยบายประกันรายได้ทำได้จริงทำได้ไวเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต

Football news:

Henderson on racism on social media: Who do you have to be to do this? Attacking dark-skinned people for perverse pleasure? I'm sick of this
Hugo Sanchez: Real Madrid need to find a way to sign Holand and Mbappe
Barcelona will extend the contracts with Puch and Mingesa until 2023. With Sergi Roberto has not yet agreed
The matches of Euro 2020 in Rome will be held with the audience. Guarantees were provided by 9 of the 12 cities
Ole Gunnar Solscher: Rashford has a bad leg. I will give him as much time as I can
Manchester United have replaced the banners at Old Trafford due to player complaints. They said that the partners merge on a red background
UEFA may cancel the away goal rule in extra-time