Thailand

คลัสเตอร์บ้านอีต่องติดโควิดเพิ่ม8 ผู้ว่าฯกาญจน์สั่งปิดพื้นที่คุมการระบาด

กาญจนบุรี-โควิดกาญจน์ติดเชื้อเพิ่ม8 จากคลัสเตอร์บ้านอิต่อง ผู้ว่าฯสั่งปิดหมู่บ้านคุมการระบาด ขณะยอดรักษาหายกลับบ้านสะสม119 รักษาตัวรพ.131

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รายงานสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ห้วงเดือน เม.ย.64 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ข้อมูลประจำวันที่ 12 พ.ค.64 ระบุว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 8 ราย สะสม จำนวน 251 ราย รักษาหาย จำนวน 8 ราย รักษาหายสะสม จำนวน 119 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล จำนวน 131 ราย เสียชีวิตสะสม จำนวน 1 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 8 ราย เป็นรายที่ 244-251 ดังนี้

รายที่ 244 เป็นชาย อายุ 61 ปี ชาว ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 10 พ.ค.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยจาก กทม.รักษาตัวอยู่ที่ รพ.พหลฯ

รายที่ 245 เป็นชาย อายุ 32 ปี ชาว ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 10 พ.ค.64 แหล่งติดเชื้ออยู่ระหว่างการสอบสวนโรค รักษาตัวอยู่ที่ รพ.ไทรโยค

รายที่ 246 เป็นหญิง อายุ 8 ปี ชาว ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 10 พ.ค.64 แหล่งติดเชื้ออยู่ระหว่างการสอบสวนโรค รักษาตัวอยู่ที่ รพ.ไทรโยค

รายที่ 247 เป็นหญิง อายุ 6 ปี ชาว ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 10 พ.ค.64 แหล่งติดเชื้ออยู่ระหว่างการสอบสวนโรค รักษาตัวอยู่ที่ รพ.ไทรโยค

รายที่ 248 เป็นหญิง อายุ 11 ปี ชาว ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 10 พ.ค.64 แหล่งติดเชื้ออยู่ระหว่างการสอบสวนโรค รักษาตัวอยู่ที่ รพ.ไทรโยค

รายที่ 249 เป็นหญิง อายุ 33 ปี ชาว ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 10 พ.ค.64 แหล่งติดเชื้ออยู่ระหว่างการสอบสวนโรค รักษาตัวอยู่ที่ รพ.ไทรโยค

รายที่ 250 เป็นชาย อายุ 21 ปี ชาว ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 10 พ.ค.64 แหล่งติดเชื้ออยู่ระหว่างการสอบสวนโรค รักษาตัวอยู่ที่ รพ.ไทรโยค

และรายที่ 251 เป็นหญิง อายุ 29 ปี ชาว ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 10 พ.ค.64 แหล่งติดเชื้ออยู่ระหว่างการสอบสวนโรค รักษาตัวอยู่ที่ รพ.ทองผาภูมิ

สำหรับผู้ป่วยสะสมติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน จังหวัดกาญจนบุรีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 สะสมจำนวน 251 ราย แยกเป็นผู้ป่วยชาย 97 ราย หญิง 154 ราย มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 11 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ทองผาภูมิ 36 ราย อ.เมือง 65 ราย อ.ท่าม่วง 34 ราย อ.ไทรโยค 2 ราย อ.พนมทวน 29 ราย อ.ท่ามะกา 41 ราย อ.ด่านมะขามเตี้ย 2 ราย อ. ห้วยกระเจา 1 ราย อ.หนองปรือ 23 ราย อ.บ่อพลอย 16 ราย อ.เลาขวัญ 2 อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 27 ราย สำหรับอำเภอที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แม้แต่รายเดียว มี 2 อำเภอ คือ อ.สังขละบุรี และ อ.ศรีสวัสดิ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ที่พบเชื้อจำนวน 8 ราย นั้น มีถึง 7 ราย ที่ติดเชื้อจากคลัสเตอร์บ้านอีต่อง ต.ปิล๊อก คือรายที่ 244-251 ทำให้ปัจจุบันชุมชนบ้านอีต่อง ต.ปิล๊อก แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สะสมมากถึง 31 ราย

โดยเมื่อวันที่ 10 พ.ค.64 บ้านอีต่อง ต.ปิล๊อก มีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ จำนวน 24 ราย ทำให้นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 2549/2564 ให้ปิดหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 10-23 พ.ค.64

ทั้งนี้เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และห้ามผู้ใดเข้าหรือออกจากพื้นที่บ้านอีต่อง หมู่ที่ 1 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ เว้นแต่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่อคืออำเภอ หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย และห้ามรวมตัวกันในที่สาธารณะตั้งแต่ 2 คนโดยเด็ดขาด โดยมอบหมายให้อำเภอทองผาภูมิบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดกั้นบริเวณป้อมตำรวจเชิงเขา สภ.ปิล๊อก หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับข้อมูลการลงทะเบียนฉีดวัคซีนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 13 อำเภอ มีประชากรรวมกัน จำนวน 809,653 คน กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปมีจำนวน 98,634 คน มีผู้ลงทะเบียน จำนวน 5,407 คน กลุ่มเป้าหมายบุคคลมีโรคประจำตัว จำนวน 34,677 คน มีผู้ลงทะเบียน จำนวน 1,518 คน รวมผู้ลงทะเบียนทั้ง 2 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6,925 คน ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ค.64

Football news:

Smertin recalls Euro 2004: he almost fought in the joints, defended against the young Cristiano and understood the excitement of the Bridge
Gareth Southgate: We shouldn't be football snobs. In matches with top teams, diversity is important
Leonid Slutsky: I am still sure that the Finnish national team is the outsider of our group. They were very lucky against Denmark
I'm not a racist! Arnautovic apologized for insulting the players of the national team of North Macedonia
Gary Lineker: Mbappe is a world-class star, he will replace Ronaldo, but not Messi. Leo does things that others are not capable of
The Spanish fan has been going to the matches of the national team since 1979. He came to the Euro with the famous drum (he could have lost it during the lockdown)
Ronaldo removed the sponsored Coca-Cola at a press conference. Cristiano is strongly against sugar - does not even advertise it