Thailand

คมนาคม-เกษตรฯ ลุยอีสานเปิดโครงการใช้ยางพาราผลิตอุปกรณ์เพิ่มปลอดภัยทางถนน

คมนาคม ผนึกเกษตรฯ ลุย “นครพนม-บึงกาฬ-เลย” เปิดโครงการนำน้ำยางมาใช้ปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตและหลักนำทางยางธรรมชาติ โว ช่วยสร้างรายได้เกษตรกร

วันที่ 25 ก.ย. 2563 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน (Kick Of) บริเวณทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนคำพอก-หนองญาติ กิโลเมตรที่ 55+425-55+575 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม ว่า ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563 รับทราบแนวทางการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยฃ โดยใช้แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต และหลักนำทางยางธรรมชาติ โดยมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องอุปกรณ์ทางด้าน การจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพารา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน สังกัดกระทรวงคมนาคม ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของโครงการนี้ และมีผลศึกษาและทดสอบชัดเจนว่าสามารถช่วยลดแรงปะทะที่เกิดจากการชน ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมทั้งมีสัดส่วนการใช้น้ำยางพาราเป็นส่วนผสมจำนวนมาก ซึ่งเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท

“ราคายางก้อนถ้วยในปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นสูงถึง 37.10 บาทต่อกิโลกรัม จากช่วงกลางเดือน ส.ค. ที่เปิดตัวโครงการ ในการลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงนั้นยางก้อนถ้วยราคาประมาณ 32 บาทต่อกิโลกรัม โดยการนำมาใช้ในการผลิตแผ่นยางพาราคลุมแท่งแบริเออร์ทุก 1 เมตร ใช้ยาง 28 กิโลกรัม โดยมีราคาขายที่ 3,400 บาท ดังนั้นเป็นการเพิ่มมูลค่า ยางพารา ได้ถึง 121 บาทต่อกิโลกรัม เป็นการยกระดับยางพาราก้อนถ้วยไปทั้งระบบอีกด้วย”

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า โครงการในครั้งนี้จะได้ไปศึกษากระบวนการผลิตอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยทางถนน ด้วยการใช้ยางก้อนถ้วย ซึ่งเป็นผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่นิยมทำกันมากกว่า 55% ของเกษตรกรชาวสวนยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เนื่องจากยางก้อนถ้วยผลิตง่ายและไม่ต้องใช้เงินลงทุนและแรงงานจำนวนมาก และเมื่อนำยางก้อนถ้วยมาใช้ในโครงการฯ จะสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยตรงในสัดส่วนที่มากขึ้นกว่าเดิม รวมถึงสร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรสวนยางทำให้มีรายได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายางพาราในประเทศให้มากขึ้น โดยกำหนดการเปิดโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน (Kick Off) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ประกอบไปด้วย วันนี้ที่ จ.นครพนม จากนั้น 26 ก.ย. 2563 จ.บึงกาฬ และ จ.เลย ตามลำดับ ซึ่งทั้ง 3 จังหวัดมีการปลูกยางพารามากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากที่ก่อนหน้านี้ได้ไปเปิดโครงการที่ จ.จันทบุรี และ จ.สตูล มาแล้ว

ทางด้าน น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ จะทำหน้าที่กำกับคุณภาพในการผลิตอุปกรณ์ทางด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพารา พร้อมทั้งคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนที่กระทรวงรับรองให้เข้าร่วมโครงการ ทั้งยังสนับสนุนจัดเตรียมเครื่องมือและวัตถุดิบให้เป็นไปตามรูปแบบ มาตรฐาน และราคาตามที่กระทรวงคมนาคมกำหนด

ขณะที่ นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ระบุ ก่อนนำมาใช้งานจริงได้ทดสอบทั้งในประเทศไทยและเกาหลีใต้แล้ว โดยใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์วิ่งเข้าชนเพื่อวัดแรงปะทะ ผลการทดสอบพบว่าผู้ขับขี่ได้รับค่าแรงกระแทกน้อยกว่าค่ามาตรฐาน สามารถลดอัตราความรุนแรงที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ได้กำหนดแผนการดำเนินโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ 2553-2565 มีปริมาณการใช้ยางพารา 1,007,951 ตัน และจะนำ 2 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้ติดตั้งบนถนนของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ระยะทางรวม 12,282 กิโลเมตร คิดเป็นผลประโยชน์ที่เกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับ 30,108 ล้านบาท และจะมีการสำรวจตรวจสอบเพื่อเปลี่ยนแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต และหลักนำทางยางธรรมชาติทดแทนที่เสื่อมสภาพ หรือมีความเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งต้องใช้ยางพาราในทุกๆ ปี ปีละไม่น้อยกว่า 336,000 ตัน.

อ่านเพิ่มเติม...

Football news:

Miralem Pjanic: Sorry didn't trust the players at Juventus. It's a shame when people are judged incorrectly
Wenger on why he didn't mention Mourinho in the book: he Didn't want to talk about Jose, Klopp or Pepe because they are still working
The perfect project to lose money. An idea for dreamers. Tebas on the European Premier League
The Catalan authorities refused to postpone the referendum on a vote of no confidence in Bartomeu. It will be held on November 1-2
La Liga President on Messi's departure: It won't be a drama for us. And his reputation will suffer
Ronaldo is a fan of the UFC. Rooting for Khabib, training with Conor, signed up for all the top fighters
Only Milan have not lost points this season in the top 5 of the European leagues. Aston Villa lost 0:3 in the