Thailand

ครช.ยื่นร่างพ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ ร่าง รธน.ใหม่ ฝ่ายค้านรับเร่งเสนอในสัปดาห์นี้

ครช.ยื่นร่างพ.ร.บ.ออกเสียงประชามติฯ ถามความเห็นประชาชนอยากร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ ฝ่ายค้านรับจะเสนอให้ภายในสัปดาห์นี้ยืนยันว่ามีประเด็นแก้ม.256 และต้องตั้ง ส.ส.ร. อนุสรณ์แจง ครช.จะจัดเวทีรับฟังความเห็นสัญจรให้ประชาชนทุกฝ่ายร่วมเสนอประเด็นร่างรัฐธรรมนูญ

10 ส.ค.2563 รัฐสภา เกียกกาย คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) เข้ายื่นพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ... ถึงตัวแทนพรรคการเมือง โดยหวังว่าจะเกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญและรับฟังความเห็นจากประชาชนว่าควรยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขึ้นมาใหม่แทนรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 หรือไม่

วันนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการกั้นรั้วตลอดแนวทางเท้าหน้ารัฐสภาและวางกำลังอยู่ทั่วบบริเวณ และยังจัดพื้นที่แยกส่วนการชุมนุมของศูนย์กลางประสานงานนักศึกษา อาชีวะ ประชาชน ปกป้องสถาบันฯ (ศอปส.) ที่นัดชุมนุมในบริเวณและเวลาใกล้เคียงกัน

การแสดงระหว่างรอพรรคร่วมฝ่ายค้านมารับร่างกฎหมาย

อนุสรณ์ อุณโณ ประธาน ครช. อ่านแถลงการณ์ขณะนี้เกิดกระแสเรียกร้องการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่กำลงขยายตัว  เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2560 เป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหาร ลิดรอนสิทธิเสรีภาพรวมถึงความสุขของประชาชน เพื่อให้การเคลื่อนไหวเรียกร้องไปข้างหน้าได้

ครช. จึงผลักดันให้มีการเสนอกฎหมายออกเสียงประชามติว่าด้วยการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยยกร่าง “พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....” ซึ่งจะมีคำถามหลักว่า “เห็นควรให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่”

สุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย และเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านกล่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายทั้ง 6 พรรครับเรื่องนี้ด้วยความขอบคุณ และรับปากว่าจะรีบตรวจสอบกลั่นกรองสาระของร่างพ.ร.บ.ออกเสียงประชามติฯ และให้ ส.ส.ได้ลงชื่อเสนอญัตติ มั่นใจว่าจะเสนอได้ภายในสัปดาห์นี้ ส่วนรัฐธรรมนูญจะยื่นในวันที่ 17 ส.ค.2563แน่นอน เมื่อทั้งสองขั้นตอนเข้าสู่สภาแล้วก็ไม่เชื่อว่าจะง่าย ขั้นตอนการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ แต่ต้องร่วมมือกันมากขึ้นขอให้ทุกคนสบายใจว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านแน่วแน่และแก้ไขแน่นอน ในมาตรา 256 เพื่อให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้ง่ายขึ้น และแก้ให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ถึงแม้ว่าบางพรรคอาจจะมีเพิ่มเติมในบางประเด็นแต่สองประเด็นนี้จะมีอยู่แน่นอน

อนุสรณ์ อุณโณ (ซ้าย) ยื่นร่างพ.ร.บ.ออกเสียงประชามติฯให้สุทิน คลังแสงและพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก 5 พรรค

ผู้สื่อข่าวได้ถามอนุสรณ์ถึงประเด็นที่ประชาชนบางกลุ่มก็อยากให้เกิดการถกเถียงได้ทุกประเด็นในรัฐธรรมนูญรวมถึงหมวดที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์แต่บางกลุ่มก็ไม่อยากให้แตะต้อง เขาตอบว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลงในรายละเอียดว่าจะมีประเด็นอะไรบ้างในการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ แต่เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาแล้วถ้าเกิดแก้บางรายมาตรา ตามมาตรา 256  ยังไงก็จะเจอทางตันหรือไม่ก็ล่าช้า จึงขอประชามติกันเลยดีกว่าว่าประชาชนในประเทศนี้คิดเห็นกันอย่างไร ถ้าเกิดว่าเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องร่างใหม่โดยประชาชนมีส่วนร่วมก็ขยับไปตรงนั้นเลย พ้นไปจากเงื่อนไขต่างๆ ที่ถูกวางไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ตอนนี้ข้อตั้งหลักกันก่อนว่าจะเขียนใหม่กันหรือไม่

อนุสรณ์กล่าวต่ออีกว่า เท่าที่เขาทราบกอีกกลุ่มที่มาวันนี้ก็ไม่ได้มีประเด็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรอย่างจำเพาะเจาะจง เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภัคดีของเขา และตนก็ยังไม่เห็นกลุ่มไหนที่ออกมาแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขหรือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีอย่างไรต้องใช้ต่อไปแบบไหน แต่อย่างไรก็ดีถ้ามีกลุ่มลักษณะนี้ขึ้นมาก็ยินดีที่จะเปิดเวทีกว้าง สิ่งที่ ครช. จะทำก็และเป็นหนึ่งในประเด็นที่รณรงค์กันคือ จะเปิดเวทีสาธารณะเป็นสัญจรไปตามมหาวิทยาลัยตามภูมิภาคต่างๆ  เพื่อเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายทั้งเนื้อหาที่ต้องเขียนใหม่รวมไปถึงสร้างกระแสในการเขียนซึ่งก็จะเป็นพื้นที่เปิดให้คนที่มีความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันเข้าร่วมได้โดยไม่ปิดกั้น

ผู้เข้าร่วมยื่นร่างกฎหมายร่วมกันทำกงเต็ก(เผา) รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

ส่วนทางด้าน ศอปส. เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณหน้ารัฐสภาอ่านแถลงการณ์ว่ากลุ่มนักเรียนอาชีวะ นิสิต นักศึกษา ประชาชน ที่จงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกันออกมาท้วงติงการกระทำของบุคคลที่พยายามยุยงปลุกปั่นให้เยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะออกมาเคลื่อนไหวโจมตีทหารและรัฐบาลโดยนำสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยจะล้มล้างระบอบการปกครองและวัฒนธรรม ก่อนที่จะทำให้เกิดความแตกแยกภายในครอบครัวไปจนถึงกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

ศอปส. ได้ระบุถึงวิธีการจะใช้การต่อต้านทางสังคมแทนการใช้ความรุนแรง เริ่มจากการเปิดเผยตัวบุคคลที่ชังชาติต่อเพื่อเพื่อนบ้าน ครูอาจารย์ ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบรวมถึงการเร่งรัดให้ดำเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลที่หมิ่นสถาบันฯ และพร้อมที่จะเผชิญหน้าพูดคุยกับกลุ่มบุคคลที่หลงผิดตามคำหลอกลวงของผู้ชังชาติตลอดเวลาทุกสถานที่
 

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

Football news:

Granada's sponsor posted a picture of Joao Felix's heat map in the form of a penis after 1-6 with Atletico. Andalusians demand an apology
Safonov, Chalov and Magkeev were called up to the Russian U21 team for the matches against Estonia and Latvia
Khabib was ranked seventh in the ranking of the best-selling athletes of 2020. First place for Messi, second — for Ronaldo
Dzeko to the Juventus referee: it's always the same with them
Rhodri about 2:5 with Leicester: they were lucky. Football was unfair to Manchester City
Koeman changed the Barca scheme: it seems that the attacking stars and Frankie De Jong have become more comfortable (but we will not overestimate the result)
Stefano Pioli: I Am happy with Tonali and Braim's performance. They can help Milan a lot