Thailand

กก.โรคติดต่อแห่งชาติ จ่อปรับไม่สวมหน้ากาก 2 หมื่น เว้น 10-16 เดือนฉีดแอสตร้าเข็ม 2

กก.โรคติดต่อแห่งชาติ จ่อปรับไม่สวมหน้ากากสูงสุด 2 หมื่น เว้น 10-16 เดือนฉีดแอสตร้าเข็ม 2 ชง ศบค.คลอด ภูเก็ต โมเดล 18 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่ 6/2564 โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กลาโหม มหาดไทย แรงงาน ศึกษาธิการ การต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ UHOSNET โรงพยาบาลเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผู้แทนสภาวิชาชีพและองค์กรอิสระ ร่วมการประชุมและประชุมทางไกล

นายอนุทิน แถลงว่า วันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อฯ พิจารณา 4 ประเด็นสำคัญ ในการควบคุมโรคโควิด-19 ประเด็นที่ 1 ได้รับทราบแนวทางการดำเนินการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 ก.ค. 64 โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 1.ผู้ที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ – ปานกลาง 2.ได้รับวัคซีนครบถ้วนอย่างน้อย 14 วัน และมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี มากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนได้ 3.มีเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลไม่พบเชื้อไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนถึงเดินทาง 4.ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้ออีก 3 ครั้งในประเทศไทย ได้แก่ วันที่แรกที่เดินทางมา วันที่ 7 และ 14 โดยโรงพยาบาลคู่สัญญา จะมาตรวจหาเชื้อให้ที่โรงแรม แต่หากพบการติดเชื้อก็จะต้องเข้าสู่ระบบการรักษาที่ รพ. แต่หากตลอด 14 วันที่อยู่ในภูเก็ต ตรวจไม่พบเชื้อ จึงจะเดินทางไปเที่ยวต่อยังจังหวัดอื่นได้

นายอนุทิน กล่าวว่า โดยจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ เตรียมความพร้อมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค มาตรการสถานที่ (มาตรฐาน SHA) การป้องกันส่วนบุคคล สังคม การแพทย์และสาธารณสุข บุคลากรในการกำกับติดตาม และการสนับสนุนทรัพยากรอื่นๆ รวมถึงทำแผนรับมือ และแผนยกเลิกกิจการกรณีเกิดการระบาดโดยจะมีการติดตามผลเป็นระยะ โดยถือเป็นโครงการต้นแบบส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ ศบค. เห็นชอบ ในวันที่ 18 มิ.ย.นี้

นายอนุทิน กล่าวว่า ประเด็นที่ 2 มีมติเห็นชอบมอบหมายให้สถานพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาล คือ รพ.เอกชน มีส่วนร่วมในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้สามารถฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมาย โดยให้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ประเด็นที่ 3 เห็นชอบแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในการกำหนดระยะห่างของการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 และ 2 ให้ห่างกัน 10-12 สัปดาห์ และสามารถขยายได้ถึง 16 สัปดาห์ในกรณีที่จำเป็น ตามความเหมาะสมของสถานการณ์โควิด-19 แต่ละพื้นที่

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ประเด็นที่ 4 คือ ความก้าวหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ฉบับปรับปรุง และการออกระเบียบเปรียบเทียบความผิดฯ กรณีไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรค จะมีการเปรียบเทียบปรับในอัตราใหม่ ดังนี้ ครั้งที่ 1 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ครั้งที่ 2 ปรับมากกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท และหากกระทำผิดครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ปรับมากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การขยายเวลาวัคซีนแอสตร้าฯ เข็ม 2 ออกไปนั้น โดยหลักการระยะห่างยังเหมือนเดิมคือ 12 สัปดาห์ แต่หากมีเหตุการณ์จำเป็นอื่นๆ เช่น การระบาด การเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ ที่ประชุมได้มอบให้กรมควบคุมโรค ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการในการปรับเปลี่ยนได้

ทั้งนี้ นพ.โอภาส กล่าวเพิ่มเติมถึงภูเก็ตโมเดลว่า เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึง จ.ภูเก็ต แล้วต้องตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 หากพบเชื้อก็จะต้องเข้าสู่ระบบการรักษาใน รพ. แต่หากไม่พบเชื้อ ก็สามารถท่องเที่ยวในภูเก็ตได้ตามหลักเกณฑ์ที่ทางศบค. กำลังจะพิจารณาเห็นชอบในวันที่ 18 มิ.ย. ว่าจะให้เดินทางเที่ยวในภูเก็ตได้ที่ไหน อย่างไรบ้าง หลังจากนั้นก็มารับการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 หากพบเชื้อก็เข้าร พ.เพื่อรักษา แต่หากไม่พบเชื้อ ก็รอมาตรวจครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 ของการพักในภูเก็ต ซึ่งหากตลอด 14 วันไม่พบเชื้อเลย ก็เหมือนการกักตัว ดังนั้น ครบ 14 วันแล้วก็จะสามารถเดินทางไปจังหวัดอื่นๆ ได้

Football news:

In Holland, they believe that racism is everywhere in Russia. I'm explaining: this is no longer the case. The only Russian in the championship of the Netherlands
Manchester United offered 30 million euros for Coulibaly. Napoli refused
Inter was offered to rent Jovic
Barcelona appealed to Juve about the exchange of Griezmann for Dybala (L'Equipe)
The FA has started checking because of the riots at the Euro final: The main thing is that such shameful scenes will never happen again
Justin Kluivert will move to Nice from Roma. The Romans will give him on loan with the right to buy out
Griezmann can put pressure on Barcelona so that his exchange to Atletico for Saul still takes place