Thailand

“กกพ.” ปลูกสร้างโรงไฟฟ้าในใจคนไทยด้วย กองทุนพัฒนาไฟฟ้า


ตราบใดที่เรายังหาพลังงานอื่นมาแทนพลังงานไฟฟ้าไม่ได้ ปัจจุบันไฟฟ้ายังคงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตไปแล้ว จะยากดี มีจน ทุกคนต้องการไฟฟ้า ว่ากันว่าวันนี้แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าจะพยายามผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย จ่ายแจกได้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 90% ก็ตาม แต่ความต้องการยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ปี ทั้งเพื่อดำรงชีวิตประจำวัน หรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ

สองสิ่งที่คู่กันคือ เมื่อต้องการไฟฟ้าเพิ่ม ก็ต้องมีโรงไฟฟ้าเพิ่ม ทั้งการเอาโรงไฟฟ้าใหม่มาทดแทนของเก่าที่ปลดระวาง และการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เพื่อขยายกำลังการผลิตรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น พื้นที่สำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้านั้นมีเพียงพอแน่นอน แต่การจะมีพื้นที่โรงไฟฟ้าในหัวใจของประชาชน และชุมชนต่างหากล่ะ ที่ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ให้ความใส่ใจ และเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข คนทั้งประเทศมีความสุข และสำนึกในความเสียสละของชุมชนที่ให้พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าที่ต้องอยู่ร่วมกับโรงไฟฟ้าอย่างเข้าใจ และมีความสุขด้วย

ด้วยเหตุผล และเจตนารมณ์ข้างต้น “กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” ที่กำเนิดเกิดขึ้น ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ที่กำหนดการให้ ผู้ผลิตไฟฟ้าโรง ทุกขนาด ทุกกำลังการผลิต ทั้งของรัฐ และเอกชน มีหน้าที่ต้องส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อนำไปจัดตั้งเป็นกองทุนพัฒนาไฟฟ้า แยกบัญชีออกมาต่างหากจาก การดำเนินการปกติของสำนักงาน กกพ. ปัจจุบันกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามีหลากหลายประเภท ซึ่งแยกตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการใช้เงิน แต่อยู่ภายใต้เป้าหมายหลักเดียวกัน คือ การสนับสนุนการพัฒนาพลังงานของชาติให้เกิดความยั่งยืน

รอบนี้จะให้ท่านได้รู้จัก “กองทุนพัฒนาไฟฟ้า มาตรา 97(3) ภายใต้ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 2550” หรือบางท่านอาจเคยรู้จักบ้างแล้ว ในชื่อเดิมคือ “กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า” ปัจจุบันได้ถูกโอนย้ายมาอยู่ในการกำกับ ดูแล ของ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า มาตรา 97(3) หรือเข้าใจให้ง่ายคือ กองทุนที่เปิดโอกาสให้มีประชาชน และชุมชน รอบโรงไฟฟ้า สามารถขอรับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนของตนเองได้เป็นพิเศษ ครอบคลุมวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษา การสาธารณสุข การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค และการพัฒนาพลังงานชุมชน เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาในพื้นที่ผ่านระบบงบประมาณแผ่นดินตามปกติอีกแรงหนึ่ง

ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การกำกับ ดูแลของ กกพ. ก็มีการสนับสนุนการทำโครงการไปแล้วมากกว่า 57,000 โครงการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 21,000 ล้านบาทแล้ว ภายใต้การกำกับ ดูแล ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนร่วมกันนำเสนอ และตรวจสอบการใช้เงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนภายในพื้นที่ประกาศ มีความเชื่อมโยงและบูรณาการกับท้องถิ่น หน่วยงานราชการ องค์กรในชุมชน สถานศึกษา ตลอดจนประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ในพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันนี้หลายๆ ท่านอาจยังไม่ทราบว่า ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าวันนี้มีระบบการสนับสนุนการประกันสุขภาพของคนในชุมชน หลายๆ แห่งมีทุนการศึกษาเรียนฟรี และอีกหลายๆ แห่งได้รับการพัฒนายกระดับสินค้าเกษตรชุมชน การยกระดับวิสาหกิจนอกภาคเกษตรอีกเป็นจำนวนมากที่ได้รับประโยชน์จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) และที่สำคัญที่สุดทุกคนได้เรียนรู้ว่า เราทุกคนสามารถใช้ชีวิต อยู่ร่วมกับโรงไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี มีความสุข โรงไฟฟ้าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด

ตอนต่อไปลองมาดูกันว่า ตลอดระยะเวลากว่า 9 ปี เอาเงินไปใช้ประโยชน์ และก่อเกิดมรรคผลอย่างไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม...

Football news:

Rashford with 4 goals led the race of scorers of the season Champions League
Holand scored the most goals (12) in the first 10 matches in the Champions League
Pirlo about 0:2 with Barca: this match will help Juventus grow
Griezmann did not make any effective actions in 6 matches under Koeman
Ole Gunnar Solskjaer: Leipzig made Manchester United work hard. Rashford had a big impact on the game
Roberto victory over Juventus: the Best response to the unrest in Barcelona - it's a game
Ronald Koeman: Barcelona played their best match of the season against Juventus. We had a lot of chances