Thailand

กมธ.กฎหมายฯ เรียกอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แจงปมตบทรัพย์แลกผ่านงบ 19 ส.ค. นี้กมธ.กฎหมายฯ เรียกอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แจง 19 ส.ค. ลั่นหากมีคลิปเรียกตบทรัพย์จ่ายทันที 1 แสน

วันนี้ (14 ส.ค.) เมื่อเวลา 10.30 น. ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า คณะกมธ.ฯมีมติขอรับพิจารณาศึกษากรณีที่นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่ามีกมธ.ในคณะอนุกมธ.แผนงานบูรณาการ 2 ในคณะกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เรียกเงิน 5 ล้านบาท แลกกับการผ่านงบประมาณ โดยจะเชิญอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มาชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกมธ.ฯ ในวันพุธที่ 19 ส.ค.นี้ เวลา 09.30 น. ซึ่งนายศักดิ์ดาจะต้องเปิดเผยความจริงว่าใครตบทรัพย์หรืออีกทางคือจะต้องรับผิดชอบคำพูด เพราะทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติเสียหายจะต้องรับผิดทางอาญา ทั้งนี้ ในวันที่เชิญนายศักดิ์ดา มาชี้แจงหากนายศักดิ์ดาเปิดคลิปว่ามีการเรียกรับเงิน ตนจะวางเงินของเพื่อนๆจำนวน 1 แสนบาท ให้กับนายศักดิ์ดา นอกจากนี้ คณะกมธ.ฯ เตรียมเชิญประธาน และกมธ.ทุกท่านในอนุกมธ.แผนงานบูรณาการ 2 มาให้ข้อมูลด้วย เพราะไม่มีการระบุว่าเป็นบุคคลใด

"ผมอยากให้ท่านเลือกทางเลือกที่ปกป้องภาษีประชาชน ไล่คนที่ประพฤติชั่วออกจากฝ่ายนิติบัญญัติ อย่าเอาสภามาเป็นที่ตบทรัพย์ และท่านจะได้เงินอีกหนึ่งแสนบาท แต่หากท่านไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงท่านต้องรับผิดชอบ" นายสิระ กล่าว


Football news:

Jose Mourinho: what happened to Dyer is not normal, he was dehydrated. If the League management doesn't care about the players, I don't
Jose went berserk twice during the match with Chelsea: ran over Lampard and ran to look for Dyer - he rushed to the toilet right during the game
Lampard on relegation from the League Cup: we Need to keep a positive attitude. Everything will come if Chelsea score second, leading the score
Call of nature, what can you do? Dyer explained why he ran to the dressing room during the match with Chelsea
Mourinho and Lampard shook hands before the penalty shootout. In the first half, they had a fight
Dest arrived in Spain to complete a transfer to Barca
Lionel Messi: I Am responsible for my mistakes. I wanted Barcelona to become stronger