Thailand

‘กุลวุฒิ-ณิชชาอร’ ลิ่วเข้ารอบ แบดโตโยต้าชิงแชมป์ประเทศไทย

‘กุลวุฒิ-ณิชชาอร’ ลิ่วเข้ารอบ แบดโตโยต้าชิงแชมป์ประเทศไทย

การแข่งขันแบดมินตัน โตโยต้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเงินรางวัลรวม 1,020,000 บาท ที่เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม เป็นการแข่งขันวันที่ 2 โดยการแข่งขันรายการนี้จัดตามแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติ ตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านการพิจารณาจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ ศบค. และได้รับอนุมัติจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อย่างเคร่งครัด นอกจาก ยังจะเป็นการคัดเลือกนักกีฬา ไปเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชิงแชมป์โลก โธมัส คัพ และอูเบอร์ คัพ 2020 ระหว่างวันที่ 3-11 ตุลาคม ที่เมืองออร์ฮุส ประเทศเดนมาร์ก อีกด้วย

สำหรับผลการแข่งขัน คู่ที่น่าสนใจ มีดังนี้ คู่ผสม รอบ 2 (32 คู่) วิชญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์ กับ ฤทัยชนก ไล้สวน (บ้านทองหยอด) คู่มือวางอันดับ 1/2 ของรายการ ชนะ ดฤษนันท์ เดชคงทน กับ นันท์นภัส สุขกลัด (GRANULAR) 21-16, 14-21, 21-10, รัชพล มรรคศศิธร (สิงห์ H.H.) กับ ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ (สมาคมกีฬากรุงเก่า) คู่มือวางอันดับ 5/6 ของรายการ ชนะ พรรคพล ธีระรัตน์สกุล (ที ไทยแลนด์) กับ ธิดาพร กลีบยี่สุ่น (บ้านทองหยอด) 21-11, 21-16, วัชระ บูรณะเครือ กับ กิตติภัค ดับทุกข์ (GRANULAR) คู่มือวางอันดับ 3 ของรายการ ชนะ รัชพล อินทนนท์ กับ ภทรภร กุลมาตร์ (บ้านทองหยอด) 21-14, 21-3, วงศกร ทองคำ กับ ธนพิม กวีนันทวงศ์ (พรหมลิขิตแบดมินตัน) คู่มือวางอันดับ 8 ของรายการ ชนะ ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์ กับ พชรภรณ์ ปั้นทอง (บ้านทองหยอด) 21-13, 21-13

กานต์ภพ อรรถวิโรจน์ กับ วนิดา บัวภา (A-TEAM) คู่มือวางอันดับ 7 ของรายการ ชนะ ธนาวัสน์ อุดมสีห์ภรกุล กับ สุธีนี ด่านสุนทรวงศ์ (Spirit by Maneepong) 21-14, 21-15, อภิชสิษฐ์ ธีระวิวัฒน์ กับ วลัยพรรณ ปดิมน (บ้านทองหยอด) คู่มือวางอันดับ 4 ของรายการ ชนะ พีรดนย์ เติมธนะศักดิ์ (JP ACADEMY) กับ อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์ (PUTI CLUB) 21-16, 12-21, 21-18, ปริญญวัฒน์ ทองน่วม กับ ผไทมาส เหมือนวงษ์ (GRANULAR) คู่มือวางอันดับ 5/6 ของรากยาร ชนะ นรุตม์ แสงขำ กับ กัญญาณัฐ สุดเชยชม (บ้านทองหยอด) 18-17 และชนะผ่าน, ปราชญ์ ตั้งศรีรพีพันธ์ กับ ศุภมาศ มิ่งเชื้อ (บ้านทองหยอด) ชนะ จักรพรรดิ์ หน่อขัติ กับ นภา สามารถ (Spirit by Maneepong) 21-14, 21-11

ส่วน ชายเดี่ยว รอบ 3 (32 คน) กันตภณ หวังเจริญ (พลสนะแบดมินตัน) มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ พชรพล นิพรรัมย์ (บ้านทองหยอด) 21-17, 21-13, กิตติพงศ์ อิ่มนาค (GRANULAR) มือวางอันดับ 6 ของรายการ ชนะ กันตวัฒน์ ลีลาเวชบุตร (วี บียอนด์) 22-20, 21-14, โฆษิต เพชรประดับ (ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่) มือวางอันดับ 4 ของรายการ ชนะ สมัชญ์ บัวสอาด (อมาตยกุล) 21-9, 21-8, ศรันย์ แจ่มศรี (บ้านทองหยอด) มือวางอันดับ 7 ของรายการ ชนะ ปิติกมล พานแก้ว (ศิริภูล) 21-16, 21-14, อดุลรัชต์ นามกูล (ทหารอากาศ) ชนะ ชัชฤทธิ์ เยาวนิช (ที ไทยแลนด์) มือวางอันดับ 9 ของรายการ 12-12, 20-22, 21-13

ภากร โชติพินิจ (GRANULAR) มือวางอันดับ 8 ของรายการ ชนะ สรวิศ พิจิตพลากาศ (@First) 21-13, 21-9 , ธีรภัทร เขียวหวาน (GRANULAR) มือวางอันดับ 10 ของรายการ ชนะ พลกร จรัสจินดาวงศ์ (วี บียอนด์) 17-21, 21-14, 21-16, สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ (ตำรวจ) มือวางอันดับ 5 ของรายการ ชนะ นนท์ปกรณ์ นันทธีโร (ทหารอากาศ) 17-21, 21-12, 21-13, สิทธิคมป์ ธรรมศิลป์ (Enjoy Team) มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ สรัล รักษ์เจริญ (บ้านทองหยอด) 21-7, 21-12, กุลวุฒิ วิทิศศานต์ (บ้านทองหยอด) มือวางอันดับ 3 ของรายการ ชนะ ฐิติ โกกิละวาที (Greenhill Badminton) 21-12, 21-11

ขณะที่ หญิงเดี่ยว รอบ 2 (32 คน) ฐิติพร กล่อมยงค์ (Spirit by Maneepong) ชนะผ่าน บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธ์ุ (บางโพ) มือวางอันดับ 1 ของรายการ, ลักษิกา กัลละหะ (GRANULAR) มือวางอันดับ 7 ของรายการ ชนะ ปนิดา ทิพย์ทวีชาญ (PUZJAK BADMINTON ACADEMY) 21-17, 21-7, พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ (บ้านทองหยอด) มือวางอันดับ 4 ของรายการ ชนะ ลฎาภา สิงห์แก้ว (ทหารอากาศ) 21-9, 21-10, เบญญาภา เอี่ยมสอาด (เกษมศักดิ์ Badminton Academy) ชนะ อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ (GRANULAR) 10-21, 21-15, 21-13, ศุภนิดา เกตุทอง (ตำรวจ) มือวางอันดับ 5 ของรายการ ชนะ บุณยาพร ดำรงธรรมวุฒิ (บ้านทองหยอด) 21-19, 21-13

นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด (เกษมศักดิ์ Badminton Academy) มือวางอันดับ 8 ของรายการ ชนะ ชุติมณฑน์ ธีรกุลวิจารณ์ (บ้านทองหยอด) 21-17, 21-14, ณิชชาอร จินดาพล (ตำรวจ) มือวางอันดับ 3 ของรายการ ชนะ มิ่งมุก เมียร์แมน (@CNX) 21-18, 21-8, พรพิชชา เชยกีวงศ์ (พลสนะแบดมินตัน) ชนะ ชนัญชิดา จูเจริญ (บ้านทองหยอด) มือวางอันดับ 6 ของรายการ 14-21, 21-18, 23-21, พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ภควัฒน์ แบดมินตัน) มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ สรัลพร พรพัฒนามงคล (ดิลก) 21-6, 21-9

Football news:

You can just kill us. Bilic was removed for arguing with the referee in the match with Everton
Nuno confirmed the departure of Jota: Liverpool will get a great player and guy
Hames scored his debut goal for Everton in his second game at the club
Bale's talent is unique, but he never became the main one in Real Madrid. Ronaldo, laziness and Perez's patronage are to blame
Zidane on Bale's departure: what he achieved at Real Madrid is phenomenal. I wish him all the best
The same Royal rabona-assist from Levandovsky: great orientation, perfect execution, smart twist in the right place
Koeman told 21-year-old midfielder Puig that he does not count on him (RAC1)