กระทรวงมหาดไทย ประกาศแต่งตั้ง ข้าราชการระดับสูง ย้ายสลับ 13 รองผู้ว่าฯ ตั้งใหม่อีก 71 ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น(รองผู้ว่าราชการจังหวัด) จำนวน 84 ราย โดยเป็นการโยกย้ายสลับจังหวัด 13 ตำแหน่ง แต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งปลัดจังหวัด และผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็นรองผู้ว่าฯ 38 ตำแหน่ง แต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ในสังกัดกรมการปกครอง และหัวหน้าสำนักงานจังหวัด 19 ตำแหน่ง แต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการอื่นๆในสังกัดกกระทรวงมหาดไทย และผู้อำนวยการสำนักในกรมอื่นๆในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 14 ตำแหน่ง โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้

QR Code LINE @Matichon

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon