Thailand

นักเรียน-นศ.ศรีสะเกษรวมพลัง! ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ยันไม่เห็นด้วยจาบจ้วงเบื้องสูงศรีสะเกษ- เด็กนักเรียน-นักศึกษาและชมรมคนรักในหลวงจ.ศรีสะเกษ รวมพลังปกป้องเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติและยึดมั่นในความรักสามัคคี กตัญญูรู้คุณ ลั่นไม่เห็นด้วยจาบจ้วงเบื้องสูง

วันนี้ ( 24 ก.ย.) ที่ห้องประชุม 7201 อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ได้เปิดเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมี นายประดิษฐ์ พรหมเสนา ปราชย์ชาวบ้าน อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นำนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านแทงวิทยา โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม สมาชิกชมรมคนรักในหลวง อำเภอยางชุมน้อย และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 500 คน


โดยมีการกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันว่า จะปกป้องเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความจงรักภักดี จะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ผักสวนครัว รั้วกินได้ กล้วยหนึ่งหน่อ ไผ่หนึ่งกอ มะละกอหนึ่งต้นและจะยึดมั่นในความรักสามัคคี และสมานฉันท์ สืบไป

นายประดิษฐ์ พรมเสนา ปราชญ์ชาวบ้านและอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3 กล่าวว่า สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเป็นเวลาช้านาน เมื่อเกิดวิกฤตชาติทุกครั้ง สถาบันพระมหากษัตริย์จะหาทางปัดเป่าความเดือดร้อนให้กับพสกนิกรของพระองค์ ดังนั้นพสกนิกรชาวไทยล้วนมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ที่ทรงคุณอันประเสริฐต่ออาณาประชาราษฎร์ทุกหมู่เหล่า เมื่อราษฎรได้รับภัยพิบัติ หรือความลำบาก จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณขจัดปัดเป่าโดยทันที


โดยเฉพาะโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระบรมชนกนาถบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ทำให้พสกนิกรได้มีอยู่ มีกิน อย่างพอเพียง ตามอัตภาพ การสืบสานปนิธาณงานของพ่อหลวงด้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดศรีสะเกษใช้โครงการโรงเรียน/หมู่บ้านตามรอยพ่ออย่างพอเพียงเป็นสื่อในการสืบทอด ปัจจุบันมีโรงเรียน/หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ 486 โรงเรียน/หมู่บ้าน โดยเน้นไปที่การปฏิบัติ อาทิโรงเรียน/หมู่บ้านที่เข้าร่วมจะต้องสมัครเป็นสมาชิกหมู่บ้านทุกคน, บริหารจัดการแบบ “บวร”บ้าน/วัด/โรงเรียน โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า สวนครัว รั้วกินได้ กล้วยหนึ่งหน่อ ไผ่หนึ่งก่อ มะละก่อหนึ่งต้น ฯลฯ

นายประดิษฐ์ กล่าวต่อว่า เมื่อมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระองค์ได้ดำเนินพระจริยาวัตรและพระราชกรณียกิจสานต่อพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทของพระบรมชนกนาถเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ปวงชนชาวไทยซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โครงการที่สำคัญที่ทรงจัดขึ้นเพื่อพสกนิกรของพระองค์ ได้แก่ โครงการพระราชทานตู้ยาสามัญประจำวัดให้แก่วัดทั่วประเทศ โครงการพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ขาดแคลนให้ได้ศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาตรี โดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้ทุนคืน โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ โครงการพระราชทานความช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อรักษาผู้ป่วยในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19


โครงการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อพสกนิกรของพระองค์ ส่วนด้านพระปรีชาสามารถ ทรงเป็นกษัตริย์นักบินที่มีความสามารถในการขับขี่เครื่องบินได้เกือบทุกประเภททั้งเครื่องบินรบและเครื่องบินพาณิชย์

เด็กชายอนุพงษ์ พลับเพลิง ลูกเสือโรงเรียนบ้านแทงวิทยา ได้กล่าวว่า โรงเรียนของตนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เคยได้รับรางวัลเกี่ยวการลูกเสือเนตรนารี จะเปิดกองเรียนทุกวันพุธโดยกล่าวคำปฏิญาณตนทุกครั้งก่อนเรียนว่า จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ๆ จึงเป็นที่เคารพสักการะของพวก พวกเราจึงเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม จะให้ใครมาจาบจ้วงสถาบันไม่ได้

นายธีระพงษ์ ดีสันเทียะ ประธานชมรมคนรักในหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้กล่าวว่า พวกเราได้รับการปลูกฝังให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มาตั้งแต่เด็ก จึงไม่เห็นด้วยในการจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูง และพวกเรายังได้รับการบ่มเพาะมาเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณคือคนดี


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th

Football news:

Del Piero on the Juve-Barcelona match: Pirlo should play 4-2-4
Samuel Umtiti: The last two years have been the worst of my career. I ended up making a complete ass of
Putting together a dream team of the best players in history. Starting with goalkeepers!
Gian Piero Gasperini: Ajax has always been my reference point. Miranchuk is ready to play
Cuadrado on Juve: We have started the season slowly, but we have never lost
Is van de Beek better than Pogba? Bruno Fernandes? Also no. Evra on his words about the Manchester United rookie
Jose Mourinho: In my Real life, there were amazing attacking players, we built a team. Tottenham need balance