Thailand

โครงการรถเก่าแลกรถใหม่ เป็นแค่แนวคิด โฆษกรัฐบาลย้ำ ยังไม่มีข้อสรุปใดๆ

อนุชา โฆษกรัฐบาลย้ำ โครงการรถเก่าแลกรถใหม่ 1 แสนคัน เป็นเพียงแนวคิด ยังไม่มีข้อสรุป รายละเอียดต้องนำเสนอ ศบศ. และให้ ครม.เห็นชอบ ก่อนมีผล

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 63 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีเรื่องโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ 1 แสนคันนั้น ขอชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวยังเป็นเพียงการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเท่านั้น

โดยยังคงต้องหารือเพิ่มเติมอีกหลายประเด็นในรายละเอียด รวมถึงการขอความคิดเห็นจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรอบคอบ รัดกุม และชัดเจน ถึงผลกระทบในรอบด้านที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ครั้งล่าสุดนั้น ยังไม่มีข้อสรุปใดๆ ในเรื่องนี้

ทั้งนี้ หากได้ข้อสรุปแล้ว สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. จะเป็นผู้เสนอ โครงการดังกล่าวเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในขั้นสุดท้าย

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า โครงการดังกล่าวยังเป็นลักษณะการนำเสนอแนวคิดเท่านั้น ยังไม่ได้มีข้อสรุปของโครงการแต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนรอความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดของโครงการจะแถลงข่าวให้ทราบโดยละเอียดต่อไป

ข่าวแนะนำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ระบุว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ หรือ ศบศ. ได้เห็นชอบแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนรถยนต์เก่าเป็นรถยนต์ใหม่ หรือ "โครงการรถเก่าแลกรถใหม่" นั้น หน่วยงานต่างๆ กำลังจัดทำข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อให้ ศบศ.ในวันที่ 2 ธ.ค. 63 เพื่อพิจารณา

อ่านเพิ่มเติม...

Football news:

Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence
Nicolo Barella: We proved that we are stronger than Milan
Go do your voodoo shit, you little ass. Ibrahimovic-Lukaku during the Cup match
Pioli on the defeat by Inter: The only difference was the relegation. There could be any result in equal teams
UEFA has no plans to abandon the Euro in 12 cities. Other options are undesirable
Eriksen scored for Inter for the first time in almost six months - Milan in the Cup in the 97th minute from a free kick