Thailand

ผงะ! ธ.กรุงเทพ แจ้งพนักงานติดโควิด รวม 7 ราย เปิดรายละเอียด-สังกัดหน้าที่ปฏิบัติงานรายคน

ผงะ! ธ.กรุงเทพ แจ้งพนักงานติดโควิด รวม 7 ราย เปิดรายละเอียด-สังกัดหน้าที่ปฏิบัติงานรายคน

เมื่อวันที่ 12 เมษายน รายงานข่าวจากธนาคารกรุงเทพ แจ้งให้ทราบว่า พนักงานของธนาคาร จำนวน 7 ราย ติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.พนักงานจำนวน 1 ราย สังกัดพาณิชย์บริการ ปฏิบัติงานอยู่ที่อาคารสำนักงานใหญ่ สีลม ชั้น 4 ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป โดยได้รับทราบผลยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อในวันที่ 9 เมษายน 2564 คาดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกธนาคาร ทราบภายหลังว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยได้เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกัน ในระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2564 ขณะนี้พนักงานรายดังกล่าวได้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดและมีไข้สูง ทั้งนี้ พนักงานมิได้ออกไปพบปะและให้บริการลูกค้าภายนอกธนาคารตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2564 เป็นต้นมา

2.พนักงานจำนวน 1 ราย สังกัดกลุ่มงาน New Project สายเทคโนโลยี ปฏิบัติงานอยู่ที่อาคารพระราม 3 ชั้น 9 ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานที่ให้บริการแก่ลูกค้า โดยได้รับทราบผลยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อในวันที่ 10 เมษายน 2564 คาดสาเหตุจากการสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกธนาคาร ทราบภายหลังว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยได้รับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ขณะนี้พนักงานได้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด มีอาการไอมีเสมหะเล็กน้อย แต่ไม่มีไข้

3.พนักงานจำนวน 1 ราย สังกัดฝ่ายธุรกิจโทรคมนาคม สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ปฏิบัติงานอยู่ที่อาคารสำนักงานใหญ่ สีลม ชั้น 11 ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ให้บริการลูกค้า โดยได้รับทราบผลยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อในวันที่ 11 เมษายน 2564 คาดสาเหตุจากการสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกธนาคาร ทราบภายหลังว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยได้รับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อช่วงเย็นหลังเลิกงาน ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ขณะนี้พนักงานรายดังกล่าวได้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และไม่มีอาการป่วยรุนแรงแต่ประการใด ทั้งนี้ พนักงานไม่ได้ออกไปพบปะและให้บริการลูกค้าภายนอกธนาคารตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2564 เป็นต้นมา

4.พนักงานจำนวน 1 ราย สังกัดหน่วยงานธุรกิจลูกค้าญี่ปุ่น สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ปฏิบัติงานอยู่ที่อาคารสำนักงานใหญ่ สีลม ชั้น 10 ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ให้บริการลูกค้า โดยได้รับทราบผลยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อในวันที่ 11 เมษายน 2564 คาดสาเหตุจากการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลซึ่งทราบภายหลังว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 ในกิจกรรมสังสรรค์ที่ได้ไปร่วม ขณะนี้พนักงานรายดังกล่าวได้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และไม่มีอาการป่วยรุนแรงแต่ประการใด ทั้งนี้ พนักงานไม่ได้ออกไปพบปะและให้บริการลูกค้าภายนอกธนาคารตามมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของหน่วยงานธนาคาร ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา

5.พนักงานจำนวน 1 ราย สังกัดสำนักธุรกิจถนนพระราม 2 กม.7 ปฏิบัติงานอยู่ที่อาคารสาขาถนนพระราม 2 กม.7 ชั้น 2 ซึ่งไม่ใช่บริเวณพื้นที่สาขาที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป โดยได้รับทราบผลยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อในวันที่ 11 เมษายน 2564 คาดสาเหตุจากการสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกธนาคาร ทราบภายหลังว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยได้เดินทางไปรับประทานอาหารร่วมกันที่ร้านอาหารย่านเกษตรนวมินทร์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ซึ่งทราบภายหลังเช่นกันว่ามีผู้ติดเชื้อไปร่วมใช้บริการที่ร้านดังกล่าว ขณะนี้พนักงานได้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และไม่มีอาการป่วยรุนแรงแต่ประการใด

ทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการแจ้งให้ลูกค้าผู้ที่ได้เข้าใช้บริการ ณ สำนักธุรกิจถนนพระราม 2 กม.7 อาคารสาขาถนนพระราม 2 กม.7 ชั้น 2 ในระหว่างวันที่ 5, 7 และ 8 เมษายน 2564 ทราบ เพื่อพิจารณากักตัวสังเกตอาการตามระยะเวลามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข หรือเข้ารับการตรวจหาเชื้อจากโรงพยาบาล

6.พนักงาน จำนวน 1 ราย สังกัดสายลูกค้าบุคคล ที่ได้รับมอบหมายลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ พื้นที่สาขาถนนสี่พระยา โดยได้รับทราบผลยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อในวันที่ 11 เมษายน 2564 คาดสาเหตุจากการสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกธนาคาร ทราบภายหลังว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยได้รับประทานอาหารร่วมกันในช่วงลาพักผ่อนไปเที่ยวต่างจังหวัด ในระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2564 ขณะนี้พนักงานได้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และไม่มีอาการป่วยรุนแรงแต่ประการใด

ทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการแจ้งให้ลูกค้า จำนวน 1 ราย ที่รับการบริการโดยตรงจากพนักงานผู้ติดเชื้อ รวมถึงลูกค้าที่รับการบริการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ณ พื้นที่สาขาถนนสี่พระยา ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ทราบ เพื่อพิจารณากักตัวสังเกตอาการตามระยะเวลามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข หรือเข้ารับการตรวจหาเชื้อจากโรงพยาบาล

7.พนักงาน จำนวน 1 ราย สังกัดศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์ ปฏิบัติงานอยู่ที่ห้องตรีบุษยา 3 อาคารพระราม 3 ชั้น 3 โดยได้รับทราบผลยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อในวันนี้ (12 เมษายน 2564) คาดสาเหตุจากการไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารย่านบางจาก เมื่อช่วงเวลาเย็นหลังเลิกงาน ในวันที่ 5 เมษายน 2564 ซึ่งทราบภายหลังว่าที่ร้านอาหารดังกล่าวมีเจ้าของร้านและลูกค้าติดเชื้อโรคโควิด-19 ขณะนี้พนักงานได้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และไม่มีอาการป่วยรุนแรงแต่ประการใด ทั้งนี้ พนักงานรายดังกล่าวปฏิบัติงานให้บริการลูกค้าผ่านระบบโทรศัพท์ของธนาคารโดยไม่ได้พบปะและให้บริการลูกค้าแบบ Face to face แต่อย่างใด

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude