Thailand

ผู้นำฝ่ายค้าน ซัดเสียบบัตรแทนกัน ต้องมีคนรับผิดชอบ อย่าทำให้เคลือบแคลง

“สมพงษ์” ผู้นำฝ่ายค้าน ซัดปม ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน อาจทำ พ.ร.บ.งบประมาณล่าช้า ทำกระทบหลายส่วน จี้รับผิดชอบ อย่าให้คนทั้งชาติเคลือบแคลงใจ

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงกรณีการเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งสะท้อนให้เห็นผลกระทบที่สำคัญ 2 ด้าน ทั้งทางด้านความเสียหายต่อเศรษฐกิจประเทศ และความเสียหายต่อบรรทัดฐานของการตีความกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสังคม เนื่องจากการเสียบบัตรแทนกันครั้งนี้ เป็นการลงมติเพื่อเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นร่าง พ.ร.บ. ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น เมื่อมีปัญหาที่ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับความชอบในการตรา พ.ร.บ.ฉบับนี้ อันจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าของการประกาศใช้ พ.ร.บ.งบประมาณ ซึ่งจะส่งผลต่อความเสียหายทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อเงินลงทุนของประเทศอย่างหนัก จึงนับเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศต้องการการขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐ ถือเป็นความหวังเดียวที่เหลืออยู่ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจขณะนี้ อีกทั้งความล่าช้านี้ยังจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและสร้างความชะงักงันต่อเศรษฐกิจประเทศ

นอกจากนี้ นายสมพงษ์ ระบุด้วยว่าในความเห็นของส่วนตัว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมในสังคมอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาจากบรรทัดฐานในอดีตที่เราสามารถเทียบเคียงได้อย่างชัดเจนว่าการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณครั้งนี้มีกระบวนการตราที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ พ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นโมฆะได้ ขณะนี้ทุกฝ่ายกำลังเฝ้าจับตามองว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะคลี่คลายอย่างไร การบิดเบือนหรือการตีความใดๆ ในขณะนี้ที่ต่างออกไปจากข้อสรุปและความเชื่อที่สังคมมีอยู่ น่าจะเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมที่กำลังมีข้อกังขาอยู่ในปัจจุบัน

ดังนั้น กระบวนการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไป ทุกองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องยึดมั่นในหลักการตามกฎหมาย และตามบรรทัดฐานที่ถูกต้องที่เคยมีมาในอดีต เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเคลือบแคลงและบั่นทอนต่อความเชื่อมั่นต่อระบบรัฐสภาไทย ต่อระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทย สิ่งที่เป็นข้อพึงระวังคือ ทุกฝ่ายต้องไม่คิดแก้ไขปัญหาแค่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพียงเพื่อให้ พ.ร.บ.งบประมาณผ่านไปได้โดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายอย่างรุนแรงในอนาคตที่จะเกิดขึ้น

“ผมหวังว่าผู้ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็น ส.ส.ที่เสียบบัตรแทนเพื่อน ส.ส.ที่ฝากบัตรให้เพื่อนเสียบแทน หัวหน้าพรรคการเมืองที่มีสมาชิกกระทำผิด ประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายกรัฐมนตรี รวมทั้งคณะรัฐมนตรี ตลอดจนองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง ต้องตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบที่สำคัญนี้ ไม่ปล่อยให้ปัญหานี้จบลงด้วยวิธีการที่สร้างความเคลือบแคลงใจกับคนในประเทศ และทำลายความเชื่อมั่นของนานาประเทศ เหมือนหลายๆ ครั้งที่ผ่าน อย่าให้ประเทศเราต้องบอบช้ำไปมากกว่าที่เป็นอยู่เลยครับ”

อ่านเพิ่มเติม...