Thailand

"ประยุทธ์" ถก นายกฯเวียดนาม กระชับความร่วมมือศก.ช่วงโควิด และหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งนายกรัฐมนตรี หารือนายกรัฐมนตรีเวียดนามพร้อมกระชับความร่วมมือเศรษฐกิจในช่วงความท้าทายโควิด-19 มุ่งกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งระหว่างกันอย่างรอบด้าน

วันนี้ (12พ.ค.) เวลา 15.30 น. ณ ห้องโดม ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้หารือทางโทรศัพท์กับนายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ (H.E. Mr. Pham Minh Chinh) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเวียดนามเข้ารับตำแหน่งใหม่ ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้


นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับนายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ชื่นชมความสัมพันธ์ฉันท์มิตรที่ใกล้ชิดระหว่างไทย-เวียดนาม พร้อมเชิญให้นายจิ๋งห์มาเยือนประเทศไทยในโอกาสแรก นายกรัฐมนตรีย้ำความพร้อมของไทยที่จะร่วมมือกับรัฐบาลใหม่ของเวียดนามอย่างใกล้ชิด ในฐานะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งระหว่างกัน (Strengthened Strategic Partnership) และเชื่อมั่นว่าภายใต้การดำรงตำแหน่งของนายจิ๋งห์ จะสามารถนำพาให้ประเทศเวียดนามก้าวหน้าผ่านพ้นอุปสรรค ในโอกาสนี้ ฝากความความระลึกถึงและความปรารถนาดี ไปยังนายเหวียน ฝู จ่อง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ และนายเหวียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รู้สึกเป็นเกียรติที่นายกรัฐมนตรีไทยแสดงความยินดีในวันนี้ พร้อมที่จะดำเนินนโยบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเวียดนาม 2021-2025 รวมทั้งเดินหน้าพัฒนานวัตกรรม และพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศที่มีบทบาทสำคัญ เช่นประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งหวังว่าจะได้ร่วมงานกับนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิด ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนามชื่นชมความมุ่งมั่นพยายามของไทยในการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 พร้อมร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเพื่อเอาชนะความท้าทายครั้งนี้ไปด้วยกัน

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับกลไกความร่วมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม เชื่อมั่นในความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศ หวังจะเห็นการร่วมลงนามในแผนปฏิบัติการ (Plan of Action) เพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระยะที่ 2 ทั้งนี้ เห็นพ้องที่จะจัดการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat: JCR) ครั้งที่ 4 ในโอกาสแรก โดยจัดตามรูปแบบที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยกับสถานการณ์

ด้านเศรษฐกิจ ไทยชื่มชมพัฒนาการทางเศรษฐกิจของเวียดนาม และแม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เศรษฐกิจของเวียดนามก็ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยไทยมุ่งมั่นจะกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับเวียดนาม และพร้อมร่วมมือเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนามยืนยันความตั้งใจของเวียดนามที่จะอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนกับไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เกษตรไฮเทค การผลิตรถยนต์ และทุกด้านที่ไทยมีศักยภาพ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณเวียดนามที่ให้การดูแล และขอให้ช่วยสนับสนุนนักลงทุนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่ไทยสนใจ และมีศักยภาพ อาทิ ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และการลงทุนของบริษัท SCG ในจังหวัดบาเหรี่ยะ-หวุงเต่า ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีไทยและเวียดนามได้ร่วมหารือเพื่อพิจารณาลดข้อกำหนดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กัน และมุ่งหน้าดำเนินนโยบายด้านเศรษกิจ ตามที่ได้ตั้งเป้าพัฒนาตัวเลขทางการค้าการลงทุนเอาไว้ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นว่าในช่วงเวลาของความท้าทายต้องมีความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ในส่วนของความร่วมมือพหุภาคี ไทยและเวียดนามยืนยันสนับสนุนการส่งเสริมความเชี่อมโยงในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และเวียดนามพร้อมสนับสนุนไทยในกรอบความร่วมมือเอเปค ซึ่งไทยจะดำรงตำแหน่งเจ้าภาพเอเปคในปี 2565 ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมบทบาทของเวียดนามในฐานะประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันให้เกิดการสนับสนุนบทบาทของอาเซียนต่อสถานการณ์ในเมียนมา โดยไทยและเวียดนามยึดมั่นใน Five-Point Consensus เพื่อให้เปิดการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้อวยพรกันและกันให้ประสบแต่ความสุขและมีสุขภาพแข็งแรง โดยจะมอบหมายให้กระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อพัฒนาความร่วมมือตามแนวทางที่ได้หารือกันในรายละเอียดต่อไป

นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีทางโทรศัพท์กับ นาย ฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ (H.E. Mr. Pham Minh Chinh) นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องโดม ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 12 พฤษภาคม 2564


Football news:

Milan - Djokovic after winning at Roland Garros: Congratulations on your triumph 👏 🇷 🇸
Raheem not only scored for Croatia, but also shone in a double role. Southgate appreciates Raheem and ignores the dislike of the fans
Ex-midfielder Muamba, who survived a cardiac arrest in 2012, is happy to save Eriksen: Whatever happens next at the Euro, the main success has already been achieved
Parma and Buffon have set up a meeting to sign a two-year contract
Director of the Danish national team about the game with Finland: We are even less confident that we did the right thing when we finished the match
Coach of Austria: We were aggressive, mobile and deserved to win against Macedonia
Stekelenburg broke the record of the Netherlands, at 38 years and 264 days playing at the Euro