Thailand

"อนุชา" ยัน เป็นแค่แนวคิด "รถเก่าแลกรถใหม่ 1 แสนคัน" รอ "ศบค.-ครม."เคาะ

โฆษกรัฐบาล ย้ำ โครงการรถเก่าแลกรถใหม่ 1 แสนคัน เป็นเพียงแนวคิด ยังไม่มีข้อสรุป รายละเอียดต้องนำเสนอ ศบศ. และให้ ครม.เห็นชอบ ก่อนมีผล

วันที่ 28 พ.ย. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีเรื่องโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ 1 แสนคันนั้น ขอชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวยังเป็นเพียงการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเท่านั้น และยังคงต้องหารือเพิ่มเติมอีกหลายประเด็นในรายละเอียด รวมถึงการขอความคิดเห็นจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรอบคอบ รัดกุม และชัดเจน ถึงผลกระทบในรอบด้านที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ข่าวแนะนำ

ทั้งนี้ ในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ครั้งล่าสุดนั้น ยังไม่มีข้อสรุปใดๆในเรื่องนี้ และหากได้ข้อสรุปแล้ว สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. จะเป็นผู้เสนอ โครงการดังกล่าวเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในขั้นสุดท้าย

"ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า โครงการดังกล่าวยังเป็นลักษณะการนำเสนอแนวคิดเท่านั้น ยังไม่ได้มีข้อสรุปของโครงการแต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนรอความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดของโครงการจะแถลงข่าวให้ทราบโดยละเอียดต่อไป" โฆษกรัฐบาล กล่าว... 

อ่านเพิ่มเติม...

Football news:

Piazon about Chelsea: After 3-4 leases, I realized that this is just a business. It was hard, but I do not regret it
Liverpool's results are an anomaly. Don't be fooled by the shouting-the crisis is not so global (although it may cost the championship) Showsport's emotional reaction to Klopp's results
Leicester have stopped negotiations on the loan of Eriksen due to the high salary of the player
Buffon-Ronaldo: CR 760! I could have scored less
Barcelona's appeal against the suspension of Messi was rejected
The youngster agreed to go to Arsenal. Real will give midfielder in rent without the right of redemption
President of Genoa: I intend to keep Shomurodov. Juventus did not contact us