Thailand

"ศักดิ์สยาม" แจง 10 ขั้นตอน ฟื้นฟูบินไทย มั่นใจ 15 รายชื่อผู้จัดทำแผน

"ศักดิ์สยาม" แจง 10 ขั้นตอน แผนฟื้นฟูการบินไทยภายใต้คำสั่งศาล คมนาคมมั่นใจพร้อมเสนอ 15 รายชื่อผู้จัดทำแผนฟื้นฟูสัปดาห์หน้าให้ "นายกฯ" พิจารณาได้ มั่นใจมาถูกทาง การบินไทยไม่ใช่สายการบินแรกที่เข้าแผนฟื้นฟูกิจการ พร้อมยึดโมเดลสายการบิน JAL จากญี่ปุ่น-American Airlines ฟื้นฟูกิจการ ยืนยันไม่มีการลอยแพพนักงาน กิจการการบินยังทำรายได้อยู่ได้

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.63 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม พร้อมด้วย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ มช.เกษตรและสหกรณ์, นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม, นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข., นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าวแนวทางการฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

โดยนายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูการบินไทยตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอในแนวทางเลือกที่ 3 ที่จะให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการผ่านพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 เพื่อแก้ไขฐานะของการบินไทย ที่ในขณะนี้อยู่ในสภาพวิกฤติหนี้สินล้นพ้นตัว โดยพบว่าในสิ้นปี 62 การบินไทยมีหนี้สินกว่า 147,000 ล้านบาท และได้มีการประมาณการณ์ว่าในสิ้นปี 63 การบินไทยจะมีหนี้สินมากกว่า 200,000 ล้านบาท ให้สามารถบริหารจัดการต่อไปได้

ทั้งนี้ในขั้นตอนของการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยจะมี 10 ขั้นตอน ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในวันนี้แล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปก็จะเริ่มดำเนินการให้กระทรวงการคลังดำเนินการขายหุ้นของการบินไทยออกไป เพื่อลดสัดส่วนหุ้นของกระทรวงการคลังในการบินไทยให้น้อยกว่า 50% ซึ่งจะทำให้การบินไทยสิ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจทันที ขณะเดียวกันก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริการกิจการตามแผนฟื้นฟู

นอกจากนั้นขั้นตอนภายหลังจากนี้การบินไทยต้องจัดทำยื่นขอคำร้องฟื้นฟูกิจการและเสนอตัวเองเป็นผู้ทำแผนต่อศาล และมีการตั้งคณะทำงานเจรจาเจ้าหนี้และตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ และถ้าศาลรับคำร้องฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทยต้องได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 90/12 สภาวะพักชำระหนี้อัตโนมัติ จากนั้นเจรจาเจ้าหนี้ทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพื่อให้เจ้าหนี้ได้เห็นว่าแผนฟื้นฟูที่ทำให้การบินไทยสามารถดำเนินกิจการแข็งแรงได้ ซึ่งศาลก็จะนัดวันไต่ศาล

จากนั้นศาลจะตั้งผู้ทำแผน โดยนายกฯ ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาในส่วนนี้ และพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเสนอต่อนายกฯ พิจารณาให้บุคคลดังกล่าวจัดทำแผนหรือไม่ถ้าศาลเห็นชอบจะจัดตั้งผู้ทำแผนก็จะทำหน้าที่ควบคุมแผนกิจการ ประชุมเจ้าหนี้ และปรับปรุงแผน และแต่งตั้งผู้บริหารแผนซึ่งระยะเวลาจะต้องทำให้เร็วที่สุด

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ภายในสัปดาห์หน้ากระทรวงคมนาคมจะมีการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถจำนวน 15 รายชื่อ ที่จะเข้ามาทำแผนฟื้นฟูการบินไทย ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ โดยจะคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมมีความซื่อสัตย์สุจริต, มีผลงานเป็นที่ประจักษ์, สังคมยอมรับ รวมถึงมีความรู้ความสามารถในธุรกิจการบิน และหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอนุมัติรายชื่อแล้วก็จะมีการนำรายชื่อเสนอให้ศาลล้มละลายกลางพิจารณาอนุมัติเป็นผู้บริหารแผนต่อไป

ทั้งนี้นายศักดิ์สยามระบุด้วยว่า การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยนั้น จะยึดแนวทางสายการบินในต่างประเทศที่เคยดำเนินการเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูกิจการของสายการบินที่เคยประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับมาแล้ว คือ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ หรือ JAL ที่สามารถดำเนินการตามแผนฟื้นฟูได้ภายในระยะเวลาเพียง 14 เดือน จนสามารถออกจากแผนฟื้นฟูและเป็นสายการบินที่สามารถทำกำไรในปัจจุบัน

รวมถึงสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ ที่ใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูกิจการ 3 ปีก็กลับมาดำเนินการธุรกิจได้ตามปกติ ทั้งนี้ในส่วนของการบินไทยใช้ระยะเวลาในการนำการบินไทยเข้าสู่แผนฟื้นฟูในเวลาไม่เกิน 1 ปี ส่วนการบินไทยจะใช้ระยะเวลาอยู่ในแผนฟื้นฟูกี่ปีนั้น จะต้องพิจารณาในหลายองค์ประกอบ โดยเฉพาะปัจจุบันนี้มีสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับอุตสาหกรรมการบินด้วย

สำหรับสัดส่วนของเจ้าหนี้ของการบินไทยในปัจจุบัน พบว่าในจำนวนมูลหนี้กว่า 140,000 ล้านบาท ในปลายปี มีสัดส่วนเจ้าหนี้ต่างชาติอยู่ประมาณ 35% สถาบันการเงินต่างชาติอีก 10% โดยรวมเบ็ดเสร็จแล้วการบินไทยมีเจ้าหนี้ต่างชาติไม่ถึง 50% โดยในส่วนของเจ้าหนี้ต่างชาตินี้ก็ต้องมีการทำการเจรจา และยื่นแผนฟื้นฟูกิจการให้เจ้าหนี้ต่างชาติพิจารณาด้วย

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ในส่วนของพนักงานนั้นได้มอบให้ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ไปประชุมหารือร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยในสัปดาห์นี้ ในการหาทางออกที่อยู่บนสถานการณ์จริง และปฏิบัติได้ เพื่อไม่ให้กระทบกับพนักงานของการบินไทยกว่า 20,000 คน อย่างไรก็ตามปัจจุบันคณะกรรมการ (บอร์ด) และผู้บริหาร บริษัทฯ ยังมีคงมีอำนาจหน้าที่เหมือนเดิม แต่เมื่อใดที่กระทรวงการคลังลดการถือหุ้นลง ก็จะทำให้บริษัทฯ หลุดพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยศาลจะมีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารและบอร์ดใหม่ทั้งหมด.

อ่านเพิ่มเติม...

Football news:

Maguire on the draw with Southampton: We controlled the game and did enough to win
Maradona could become the face of the world Cup-94 for 100 million dollars. Diego refused – the contract required him to take American citizenship
Benzema scored his 19th La Liga goal. Messi Has 22
Belotti is the first Torino player in 43 years to score at least 15 goals in two consecutive seasons
Martial became the tenth Manchester United player to score 50 goals in the Premier League
Atletico and Sevilla entered the Champions League, Villarreal lost chances
Annibale Frossi – the forgotten legend of Inter. Played in huge glasses, scored at the Hitler Olympics and narrowly escaped the war in Ethiopia