Thailand

ราชบุรียอดไม่ตก พบป่วยโควิด 14 สะสมแล้ว 443 จังหวัดเตรียมฉีดวัคซีนแล้ว

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 9 พ.ค.64 ที่ศูนย์โควิด-19 จ.ราชบุรี รายงานสถานการณ์ โควิด-19 จ.ราชบุรี ระลอกใหม่ พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 14 ราย (รายที่ 430-443 ของจังหวัด) เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 11 ราย, อยู่ในจังหวัด 2 ราย, เดินทางไปต่างจังหวัด 1 ราย โดยรายที่ 430 เพศหญิง อายุ 28 ปี ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง อาชีพว่างงาน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 429) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 431 เพศหญิง อายุ 57 ปี ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินฯ อาชีพค้าขาย (ไปตลาดคลองเตย) รักษาที่ รพ.ดำเนินฯ, รายที่ 432 เพศชาย อายุ 50 ปี ต.ยางหัก อ.ปากท่อ อาชีพค้าขาย (อยู่ในจังหวัด) รักษาที่ รพ.ปากท่อ, รายที่ 433 เพศหญิง อายุ 35 ปี ต.หน้าเมือง อ.เมือง อาชีพผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 366) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 434 เพศหญิง อายุ 64 ปี ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ อาชีพไม่ได้ทำงาน (ผู้ป่วยติดเตียง) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 435 เพศหญิง อายุ 26 ปี ต.หน้าเมือง อ.เมือง อาชีพรับราชการ (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 345) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 436 เพศชาย อายุ 34 ปี ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม อาชีพพนักงานขับรถ (ผู้สัมผัสเสี่ยง) รักษาที่ รพ.โพธาราม,

รายที่ 437 เพศหญิง อายุ 82 ปี ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม อาชีพไม่ได้ประกอบอาชีพ (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 333) รักษาที่ รพ.โพธาราม, รายที่ 438 เพศชาย อายุ 16 ปี ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม อาชีพนักเรียน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง) รักษาที่ รพ.โพธาราม, รายที่ 439 เพศชาย อายุ 15 ปี ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม อาชีพนักเรียน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง) รักษาที่ รพ.โพธาราม, รายที่ 440 เพศหญิง อายุ 12 ปี ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม อาชีพนักเรียน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง) รักษาที่ รพ.โพธาราม, รายที่ 441 เพศหญิง อายุ 38 ปี ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 347) รักษาที่ รพ.โพธาราม, รายที่ 442 เพศหญิง อายุ 9 ปี ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม อาชีพนักเรียน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 333) รักษาที่ รพ.โพธาราม และรายที่ 443 เพศหญิง อายุ 10 ปี ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม อาชีพนักเรียน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 333) รักษาที่ รพ.โพธาราม

สำหรับการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวราชบุรี โดยการเตรียมและจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีน การเตรียมทีมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ในการฉีดวัคซีน ให้มีความพร้อมสามารถเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.64 โดยให้อำเภอแต่ละแห่งไปสำรวจสถานที่เพื่อเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด โดยทาง อ.เมืองราชบุรี ได้กำหนดไว้ที่โรงยิมเนเซี่ยม จ.ราชบุรี ตลาดเมืองทอง และโรงเจประปา

ขณะเดียวกัน รพ.สนามของ จ.ราชบุรี แห่งแรกคือที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้เปิดให้บริการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้รวมทั้งสิ้น 89 เตียง ทั้งนี้หาก รพ.สนามแห่งแรกเต็ม จะใช้ รพ.สนาม ภายในโรงพลศึกษา ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร ที่สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 80 เตียงต่อไป โดยศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 กองทัพบก (กรมการทหารช่าง) ได้เปิดบริการให้คำปรึกษา และช่วยเหลือในการขนย้ายประชาชนเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี และขนย้ายประชาชน กลุ่มเสี่ยง เข้าสถานที่กักตัวในสถานที่ที่หน่วยงานนั้นๆ กำหนด โดยเปิดบริการประชาชนในเวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 06-1592-0622 และศูนย์ประสานงานฯ กองทัพบก โทร. 0-2270-5685-9

ส่วนสถานการณ์ จ.ราชบุรี ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น จำนวน 443 ราย (ระลอกเมษายน จำนวน 392 ราย) ขณะนี้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 184 ราย รักษาหาย 258 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยในช่วงนี้พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและ จ.ราชบุรี จากข้อมูลพบว่าผู้ป่วยใน จ.ราชบุรีส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยพบระบาดเป็นกลุ่มก้อนในครอบครัว ในที่ทำงาน ขอให้ประชาชนระมัดระวังตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ควรแยกกันรับประทานอาหาร ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อสู่คนในบ้าน ในที่ทำงาน นอกจากนี้พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในผู้ที่ไปงานบวช งานทำบุญบ้าน และยังพบว่ามีผู้ป่วยบางรายในจังหวัดไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดในการติดเชื้อ

ทั้งนี้ จ.ราชบุรี ขอให้ประชาชนชาว จ.ราชบุรีควรอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ที่แออัด งานเลี้ยงสังสรรค์ งานบุญประเพณี ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้าน ล้างมือบ่อยๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่เมษายน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.ราชบุรี ขอความร่วมมือลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code ณ จุดคัดกรอง หรือด่านตรวจ ของ จ.ราชบุรี.

Football news:

Scotland coach Clarke: There were a lot of good moments during the group stage, but no points scored
England are the most boring group winners in history. Two goals were enough! And at the World Cup, the Italians once became the first even with one
Dalic - to the fans after reaching the Euro playoffs: You are our strength, and we will be your pride
Modric became the youngest and oldest goalscorer in Croatia at the Euro
Czech Republic coach Shilgava: We came out of the group and fought with England for the first place. We got what we wanted
Gareth Southgate: England wanted to win the group and continue to play at Wembley-and it succeeded
Luka Modric: When Croatia plays like this, we are dangerous for everyone