Thailand

รมว.การอุดมศึกษาฯ สั่งมหาวิทยาลัยในสังกัดเปิด รพ.สนาม พร้อมรับผู้ป่วยโควิด

อ่านเพิ่มเติม...

“เอนก” รมว.การอุดมศึกษาฯ สั่งทุกมหาวิทยาลัยในสังกัด เปิดโรงพยาบาลสนามอีก 7,530 เตียง พร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม

วันที่ 12 เม.ย. 2564 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดใช้งานแล้ว 470 เตียง เมื่อวันที่ 11 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยเริ่มเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อที่ผ่านการสังเกตอาการและคัดกรองแล้วจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆ เข้ามา ทำให้โรงพยาบาลต่างๆ สามารถจะรับผู้ติดเชื้อได้ รวมทั้งสถาบันการแพทย์รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เตรียมไว้ที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ก็กำลังขยายที่จะรับการส่งต่อสำหรับผู้ป่วยหนักที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ทุกมหาวิทยาลัยเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมขึ้นอีกทุกแห่งทุกจังหวัด และให้ประสานงานโดยทันทีกับทางจังหวัด สาธารณสุขในพื้นที่ และดำเนินการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงได้ ที่สำคัญให้อธิการบดีทุกมหาวิทยาลัยรายงานสถานการณ์ในพื้นที่มายังศูนย์ปฏิบัติการและบริหารการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปก.อว.) เพื่อการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ทางด้าน ศ.ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อว. มีมหาวิทยาลัยในความดูแลทั่วประเทศ มีคณะแพทยศาสตร์ถึง 22 แห่ง มีโรงพยาบาลหลักที่มีจำนวนเตียงรวมกันกว่า 17,426 เตียง เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาลัยนเรศวร เป็นต้น พร้อมรับผู้ป่วยโรคต่างๆ อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะผู้ป่วยอาการรุนแรง ซึ่งโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยร่วมบริหารสถานการณ์โควิด-19 กับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด โดยเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ประชุมร่วมกันในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทุกวัน ทั้งนี้ โรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ซึ่งมีจำนวนเตียงเกือบ 20,000 เตียง ได้เลื่อนการบริการที่สามารถจะชะลอได้ เพื่อเตรียมกำลังไว้รองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

“ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในรอบการระบาดครั้งนี้ ส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยมาก จะมีเฉพาะจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดมาก ซึ่ง อว. จัดเตรียมทั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ติดเชื้อ และโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์สำหรับผู้ป่วยหนัก ขณะนี้ อว. ได้เตรียมโรงพยาบาลสนามไว้แล้วกว่า 7,530 เตียง ซึ่งได้ประสานงานในภาพรวมของประเทศด้วยแล้ว”

สำหรับโรงพยาบาลสนามในเครือข่ายของ อว. ที่พร้อมดำเนินการมี 23 แห่ง จำนวน 7,530 เตียง ได้แก่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1. มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 470 เตียง
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวน 470 เตียง
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ศูนย์สมุทรสงคราม จำนวน 50 เตียง
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 360 เตียง

ภาคกลาง
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ศูนย์การศึกษา อ.เดิมบางนางบวช จำนวน 100 เตียง
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่หอพักนักศึกษา จำนวน 50 เตียง
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ที่หอประชุมใหญ่ จำนวน 350 เตียง

ภาคเหนือ
8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่หอพักหญิง 5 จำนวน 100 เตียง
9. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แม่ฟ้าหลวง จำนวน 200 เตียง
10. มหาวิทยาลัยพะเยา ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 80 เตียง
11. มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่โรงพยาบาลพระพุทธชินราช จำนวน 40 เตียง
12. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 420 เตียง
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่หอประชุม จำนวน 800 เตียง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 240 เตียง
15. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 72 เตียง
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่อาคาร 80 พรรษา จำนวน 200 เตียง
17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อยจำนวน 1,030 เตียง
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่อาคารพนมพิมานและหอพักนักศึกษาจำนวน 320 เตียง
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่หอประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ และหอพักนักศึกษา จำนวน 638 เตียง

ภาคใต้
20. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 750 เตียง
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่อาคารโกเมน จำนวน 110 เตียง
22. มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่สำนักส่งเสริมบริการวิชาการและภูมิปัญญาพนางตุง จำนวน 500 เตียง
23. จ.สุราษฎร์ธานี ที่โรงพยาบาลท่าโนงข้าง อ.พุนพิน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อ.พุนพิน และโรงพยาบาล สต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย รวมจำนวน 180 เตียง

Football news:

Espanyol relegated to La Liga
Inter have won 14 consecutive Serie A home games. This is a club record
Chelsea extended their unbeaten streak to 7 matches. Next - the game with Arsenal
Raheem Sterling: I had an obvious penalty. I do not know why it was not set
Real Madrid have a chance to become the leader of La Liga-thanks to Barca's perfect zeros with Atletico Madrid
Thomas Tuchel: If City had scored a penalty , there would have been no chance of a comeback. Shocked by Chelsea's reaction
Busquets was diagnosed with a fractured upper jaw