Thailand

รมว.กต.อาเซียนพร้อมสนับสนุนเมียนมาหาทางออกโดยสันติ

รมว.กต.อาเซียนพร้อมสนับสนุนเมียนมาหาทางออกโดยสันติ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (Informal ASEAN Ministerial Meeting) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีดาโตะ เอรีวัน เปฮิน ยูซอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศบรูไนดารุสซาลาม คนที่สอง เป็นประธานการประชุม

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ เป็นข้อริเริ่มของอินโดนีเซียและ

มาเลเซีย เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นความท้าทายร่วมต่าง ๆ ของภูมิภาค โดยเฉพาะประเด็นความร่วมมือเพื่อรับมือกับโควิด-19 และการฟื้นฟูภายหลังโควิด-19 การดำเนินความสัมพันธ์กับภาคีภายนอก และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและประชาคมระหว่างประเทศ

 ที่ประชุมย้ำความสำคัญของการฟื้นฟูภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะการเร่งรัดการจัดซื้อวัคซีนโดยใช้เงินจากกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 และการจัดทำ ASEAN Travel Corridor Arrangement เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างกันในอาเซียน

ที่ประชุมเห็นชอบเกณฑ์การพิจารณาคำขอเข้าเป็นคู่เจรจาอาเซียนของภาคีภายนอกเพื่อให้การมีปฏิสัมพันธ์กับภาคีภายนอกส่งเสริมผลประโยชน์ของอาเซียน สนับสนุนหลักการและเจตนารมณ์ของอาเซียน และรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน

ที่ประชุมรับฟังการบรรยายสรุปจากฝ่ายเมียนมาเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาและแผนงานเพื่อนำประเทศกลับสู่สถานการณ์ปกติ โดยที่ประชุมแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในเมียนมา และขอให้ทุกฝ่ายในเมียนมาใช้ความอดทนอดกลั้น ความยืดหยุ่น หลีกเลี่ยงดำเนินการใดๆ ที่จะนำไปสู่ความรุนแรงยิ่งขึ้น ให้การเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของทุกฝ่าย และแสวงหาทางออกโดยสันติ

ที่ประชุมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหาทางออกที่สันติผ่านการเจรจาที่สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวเมียนมา ในการนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนต่างยืนยันความพร้อมของอาเซียนในการสนับสนุนเมียนมาให้กลับสู่สถานการณ์ปกติ ด้วยวิธีการเชิงบวก สันติ และสร้างสรรค์

ประเทศสมาชิกบางประเทศได้เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมทางการเมือง และเปิดให้ผู้แทนพิเศษสหประชาชาติด้านเมียนมามีปฏิสัมพันธ์กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของไทย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญกับสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคซึ่งมีอาเซียนเป็นแกนกลาง และเน้นย้ำว่า ความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง โดยประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดของเมียนมาต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาในเมียนมาอย่างสันติและยั่งยืน เพื่อความสุขและประโยชน์ของประชาชนเมียนมา

Football news:

Man City have 11 points left in 6 matches to become champions of England
Man City lost for the first time in 6 matches. The team was in the majority for the entire 2nd half
Schuster on his favorite clasico: My first one is that we beat Real Madrid. Then I enjoyed playing in the clasico for Madrid
Klopp on Mane: His statistics are not great at the moment, and he is aware of that. I don't care about the situation
Independiente vs Racing-top classico of Argentina: Aguero shone in it, the Milito brothers fought, and Maradona threw bottles
The Leeds player received a straight red after VAR for a tackle on Jesus. City lose 0:1
Borussia can invite Boateng. Defender will leave Bayern in the summer