นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) โดยมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(คนร.) คือ 1.ไม่ขัดข้องที่กระทรวงคมนาคมจะนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการบินไทย โดยให้การบินไทย เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 และให้การบินไทยหลุดพ้นจากาการเป็นรัฐวิสาหกิจเด็ดขาด ทั้งนี้ให้กระทรวงคมนาคมนำเสนอความเห็นของของกระทรวงการคลัง และคนร.ให้ครม.พิจารณา และ 2.เห็นชอบกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลัง ในการบินไทย ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งจะทำให้การบินไทยหลุดพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า แนวทางนี้ กระทรวงเสนอให้ดำเนินการ โดยเป็นแนวทางที่ 3 คือ การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตามคำสั่งศาลอีกที แนวทางฟื้นฟูไม่ใช่ล้มละลาย คือ 1.ขอให้ ครม.เห็นชอบในการให้การบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู ภายใต้ศาลล้มละลาย ซึ่งตรงนี้ก็ต้องให้กระทรวงการคลังลดการถือหุ้นของการบินไทย ตามมติ ครม.ลดลงน้อยกว่า 50เพื่อให้หลุดพ้นการเป็นรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้คล่องตัวในการยื่นแผนฟื้นฟูต่อศาลล้มละลาย โดยต่อไปการบินไทยจะต้องเข้าไปทำเรื่องคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและเสนอตัวเองเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูต่อศาล และจะต้องตั้งคณะทำงานเจรจากับเจ้าหนี้ และมีการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ว่ามีลูกหนี้อย่างไรบ้าง

“นายกฯได้มอบกระทรวงคมนาคมพิจารณาจัดทำแผนฟื้นฟู ตอนนี้ก็พิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถก็นำรายชื่อเสนอนายกฯพิจารณาได้ภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งคาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15 คน เพื่อให้นายกพิจารณา ก่อนเสนอศาลพิจารณา หากศาลเห็นชอบจัดตั้งผู้ทำแผน ผู้ทำแผนก็จะเข้าควบคุมกิจการที่จะทำแผนฟื้นฟูกิจการ ประชุมเจ้าหนี้เพื่ออนุมัติแผนฟื้นฟู และปรับปรุงแผนหากเจ้าหนี้ไม่เห็นด้วย หากเห็นด้วยก็ก็ยื่นศาลพิจารณาเห็นชอบ และแต่งตั้งผู้บริหารแผน ดำเนินการตามแผนฟื้นฟู ซึ่งตามกรอบเวลาแล้ว ในสัปดาห์นี้น่าจะได้รายชื่อ ก็รอนายกพิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่ ก็ยืนยันว่าต้องผู้ที่ทำงานได้จริงปราศจากแทรกแซง โดยคาดว่าจะสามารถออกจากแผนฟื้นฟูได้ภายใน 1 ปี หากไม่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดนายศักดิ์สยามกล่าว

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า เรื่องพนักงานก็ต้องพูดคุยสหภาพการบินไทย เพื่อหาทางออก โดยต้องพิจารณาจากสถานการณ์จริง ปฏิบัติได้ เพื่อไมให้กระทบพนักงาน 2 หมื่นคน แต่จะทำอย่างไรก็ต้องพิจารณา

QR Code LINE @Matichon

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon