Thailand

สหกรณ์โคนมนครปฐม ยกระดับผลิตสินค้าเกษตร สร้างรายได้สมาชิกยั่งยืน

สหกรณ์โคนมนครปฐม ยกระดับเป็น "ซูเปอร์มาร์เก็ตฯต้นแบบ" ผลิตสินค้าคุณภาพครบวงจร "ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ" ป้อนผู้บริโภคโดยตรง ราคายุติธรรม พร้อมสร้างรายให้สมาชิกและเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยไม่ถูกกดราคา 

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 นายอำนวย ศิริวรรณ ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด เปิดเผยว่า สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562 และได้ร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ซึ่งได้พัฒนาปรับรูปแบบร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรของสหกรณ์ เครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และผู้ประกอบการ OTOP ที่มีสินค้าคุณภาพจากจังหวัดต่างๆ ตามนโยบายของ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการให้สหกรณ์และสมาชิกเกษตรกรและประชาชน ได้กระจายสินค้าและมีซุปเปอร์มาเก็ตต้นแบบ 

ข่าวแนะนำ

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหา ไม่สามารถขายผลผลิตได้ สหกรณ์ฯจึงช่วยกันระบายผลผลิต ทั้งพืชผัก ผลไม้ สินค้าประมง สินค้าแปรรูป จากสหกรณ์ต้นทาง สู่สหกรณ์ผู้บริโภคปลายทาง ทำให้มีการกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ไม่กระจุกตัวหรือเกิดความเสียหาย เกษตรกรไม่ถูกกดราคา เกิดการจำหน่ายผลผลิตได้อย่างเป็นธรรม จึงได้ดําเนินนโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

สำหรับความเป็นมาของสหกรณ์โคนมนครปฐม ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 มีสมาชิกทั้งหมด 243 ราย และมีที่ตั้งใน ต.สนามแย้ จ.กาญจนบุรี เป็นศูนย์รวบรวมผลผลิต และจะมีรถบรรทุกมาส่งที่จุดนี้ โดยผลิตเรื่องนมหลายรส ทั้งกาแฟ สตอเบอรี่ และช็อกโกแลต โดยการบริหารมีระบบมีขั้นตอน มีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 9 คน รับผิดชอบธุรกิจต่างๆ อาทิ ธุรกิจรวบรวมผลิตผล, ธุรกิจแปรรูปรวมไปถึงการทำอาหารสัตว์, ธุรกิจสินเชื่อ, ธุรกิจให้บริการและส่งเสริม สมาชิกรายได้มีปัญหา สหกรณ์ให้คำปรึกษา ตั้งแต่ขอจนอนุมัติจัดกระบวนการ และสหกรณ์โคนมนครปฐมสมาชิกให้ความร่วมมือกับสหกรณ์เป็นอย่างดี ซึ่งแต่ละฝ่ายจะร่วมมือหาข้อมูล และปัญหามาร่วมแก้ไขในสหกรณ์แห่งนี้ ทั้งนี้ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 แม้จะได้รับผลกระทบ เพราะเกิดน้ำนมโคล้นตลาด จึงได้ออกผลิตภัณฑ์ขายในราคาต้นทุน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แทนการผลิตเป็นนมกล่อง และสามารถแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง 

ด้าน น.ส.สังวาลย์ ทิมหอม ผู้จัดการสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด เปิดเผยว่า จากอดีตสู่ปัจจุบันวันนี้สหกรณ์แห่งนี้ ได้ส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น จนเป็นสหกรณ์ต้นแบบ ได้ช่วยเหลือกระจายสินค้าของสมาชิกสหกรณ์ ให้กระจายไปตามเครือข่ายต่างๆได้อย่างมีมาตรฐาน

ด้าน นางปารณีย์ ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สหกรณ์โคนมจังหวัดนครปฐม ได้พัฒนาปรับรูปแบบร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรต่างๆของสหกรณ์ได้อย่างมีคุณภาพ กระทั่งสามารถขับเคลื่อนเข้าสู่ระบบซุปเปอร์มาเก็ตของจังหวัดนครปฐมได้ โดยมีสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เข้ามาให้คำปรึกษาเพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน 

"ปัจจุบันสหกรณ์แห่งนี้ได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ที่นับวันมีคนมาใช้บริการ และสหกรณ์ต่างๆร่วมเป็นพันธมิตรในการนำสินค้ามาขาย นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างประโยชน์ นอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยรอบสหกรณ์แล้ว ผู้บริโภคก็ได้มีโอกาสซื้อสินค้าดีมีคุณภาพในราคายุติธรรมอีกด้วย " นางปารณีย์ กล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

Football news:

Real Madrid and City in the semi-finals of the Champions League, Akhmat asks for money, 10 matches for racism to the player of Slavia, clothes for the Olympians and other news
Real Madrid put together a killing center - Modric-Casemiro-Kroos-for just 60 million euros. Even Luka Jovic was worth more
Zidane on 0:0 with Liverpool: We rode the storm and can be proud of our performance
2 Premier League clubs will play in the semi-finals of the Champions League for the 2nd time in 3 seasons
Zinedine Zidane: There are many masters at Real Madrid, but most of all I like the character of the guys
Emre Can: We played against probably the best team in the world. We can be proud of ourselves
Pep broke the curse of the Champions League: he took City to the semi-finals for the first time in five years. Only 4 players remained at the club from the last (and first) time for the club