Thailand

สภาครูอาเซียนบรรลุข้อตกลง พร้อมส่งมอบ ‘บรูไน’ เจ้าภาพครั้งที่ 35

น.ส.ทินสิริ ศิริโพธิ์ รองเลขาธิการคุรุสภา และหัวหน้าคณะผู้เเทนไทย เปิดเผยภายหลังการปิดประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 34 (34th ASEAN Council of Teachers (ACT+1) Convention) มีนาย Arturo S. Maniaul รองประธาน Philippine Public School Teachers Association (PPSTA) เป็นประธาน ภายในงานมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากประเทศต่างๆ เข้าร่วมกว่า 1,300 คน ที่ Century Park Hotel กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า จากการประชุมครั้งนี้ ไทยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสภาครูทุกประเทศที่เข้าร่วม ในการช่วยเหลือ และพัฒนาครู โดยมีข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการ คือ หลายประเทศสนใจ เเละให้ไทยเป็นตัวอย่างในการพัฒนาครู ทั้งยังสนใจแลกเปลี่ยนครูระหว่างประเทศอีกด้วย เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะนำเรื่องนี้ไปหารือร่วมกับประเทศที่สนใจส่งครูมาเเลกเปลี่ยน

น.ส.ทินสิริกล่าวอีกว่า จากการรายงานการด้านศึกษาและพัฒนาครูของไทย ต่างประเทศสนใจมาก และพร้อมนำกิจกรรมของไทยมาตัวอย่างในการพัฒนาครู ทั้งนี้ นโยบาย และกิจกรรมการพัฒนาครูซึ่งคุรุสภาเคยจัดทำ และนำเสนอ ประกอบด้วย 1.การพัฒนากรอบสมรรถนะวิชาชีพครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยความร่วมมือในการดำเนินการจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 11 ประเทศ 2.การดำเนินงานโครงการครูแลกเปลี่ยนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่คุรุสภาได้ดำเนินการแเลกเปลี่ยนครูระหว่างไทย และประเทศในอาเซียน คือ มาเลเซีย และบรูไน ดารุสซาราม 3.การพัฒนาครูผ่านการสร้างเครือข่าย PLC โดยการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างเครือข่าย PLC แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ การสร้างระบบ e-PLC เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้าน PLC

น.ส.ทินสิริกล่าวต่อว่า 4.การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.มอบนโยบายให้พัฒนาครู ภายใต้โครงการคูปองพัฒนาครู 5.การส่งเสริมพัฒนายกย่องผู้ประกอบวิชาชีพครูให้ได้รับรางวัลในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระหว่างประเทศ เช่น รางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลที่ให้กับครูผู้สร้างการเปลี่ยนเเปลงแก่ชีวิตของศิษย์ และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาใน 11 ประเทศอาเซียน เป็นต้น และ 6.การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เเละเอกชน เพื่อการพัฒนาครู ที่คุรุสภาร่วมงานกับสถาบันทั้งใน และต่างประเทศ เช่น องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ (ยูเนสโก) จัดงานครูโลกในวันที่ 5 ตุลาคมนี้

“จะเห็นว่าคุรุสภาก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ที่ประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก พร้อมเปิดโอกาสให้ครูไทยได้พัฒนาตัวเอง เเละนักเรียน ส่วนการประชุมครั้งนี้ มีประเทศไหนมีการพัฒนาครูที่น่าสนใจ และจะนำมาประยุกต์ใช้กับไทยหรือไม่ คิดว่าทุกประเทศมีจุดเด่นจุดด้อยเเตกต่างกัน การประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันเเละกันมากกว่า เช่น สิงคโปร์มีเเนวทางการพัฒนาครูที่น่าสนใจ เพราะสิงคโปร์เปรียบครูเหมือนเพชร ที่ต้องลับเหลี่ยมอยู่ตลอดเวลา คือเป็นคนมีค่า เเละครูต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพื่อสอนลูกศิยษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นเเนวหนึ่งที่คุรุสภาประยุกต์ใช้พัฒนาครูได้” น.ส.ทินสิริ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพิธีปิดการประชุมครูอาเซียนครั้งนี้ ผู้นำเเต่ละประเทศได้ลงนามประกาศสัญลักษณ์สภาครูอาเซียนร่วมกัน และมีพีธีมอบธงให้แก่เจ้าภาพประเทศถัดไป คือ บูรไนฯ โดยมีนาย Haji Antin Bin Ahad ประธานครูบรูไน เป็นผู้รับธงเจ้าภาพจัดการประชุมสภาครูอาเซียน ACT+1 ครั้งที่ 35

Football news:

Кад Cadiz returned to La Liga after 14 years
Pioli about 2:2 with Napoli: One point is a good result
Gattuso on Milan's penalty: the Rule needs to change. Jumping with your hands behind your back is another sport
Milan will offer 25 million euros for Celtic defender Ayer
Klopp on plans: Four years at Liverpool. After that, I want to do nothing for a year
Rogers Pro 1:4 with Bournemouth: Leicester play well only 45 minutes after the break
Inter and Roma are Interested in Garay