เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการก่อสร้าง พัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และการขยายตัวทางเศรษฐกิจในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งขณะนี้ภาคการท่องเที่ยวที่มีต่อแรงศรัทธาไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้คนเดินทางมาอย่างคับคั่ง ขณะนี้มีเที่ยวบินเข้า-ออกจำนวน 60 เที่ยวบินต่อวัน รองรับผู้โดยสารประมาณ 7,000 คนต่อวัน ทำให้เกิดความแออัดมาก

นายถาวรกล่าวว่า การก่อสร้างเพื่อรองรับการขยายตัวของผู้โดยสารจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และขณะนี้มีการปรับปรุงและก่อสร้างเพื่อให้เกิดความสะดวกหลายอย่าง ประกอบด้วย
1. ปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารและปรับปรุงภูมิทัศน์ (ขยายต่อเติมห้องพักผู้โดยสารขาออก) งบประมาณ 39.95 ล้านบาท
2. ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 2 งบประมาณ 1,458.77 ล้านบาท
3. ก่อสร้างจุดตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเข้า-ออกพื้นที่สนามบิน งบประมาณ 7.819 ล้านบาท
4. ก่อสร้างจุดตรวจค้นรถยนต์หน้าท่าอากาศยาน ใช้งบประมาณ 12.75 ล้านบาท
5. ปรับปรุงสายไฟฟ้าลงดิน ใช้งบประมาณ 173 ล้านบาท

“กระผมได้เร่งรัดให้การก่อสร้างดังกล่าวทั้ง 5 โครงการต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถรองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 1,600 คนต่อชั่วโมงทำให้เกิดความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพื่อรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น”นายถาวรกล่าว

QR Code LINE @Matichon

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon