Thailand

"วีระ" ควง"พระสงฆ์" ตรวจสอบที่ดิน อ.ปากท่อ รุกป่าสงวนแห่งชาติราชบุรี - "วีระ" ร่วมกับ พระสงฆ์" ตรวจสอบที่ดิน อ.ปากท่อ ชี้พิกัดรุกป่า หลังแจ้งความขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอาผิดนายทุน ขณะที่พระนักอนุรักษ์เผยเหตุหนีไปบวช เพราะกลัวถูกอุ้ม หลังกำหลักฐานร้องเรียนเพียบ

วันนี้ (22 ม.ค.) ที่ห้องประชุม สภ.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอปากท่อ เป็นประธานประชุมการตรวจสอบที่ดินในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ในเขต อ.ปากท่อ โดยมี นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น (คปต.) พร้อม นายพัฒนะ ศิริมัย ผอ.ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี, นายจุมพฎ ชอบธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ราชบุรี พ.ต.อ.อิทธิพล พรเทวบัญชา ผกก.สภ.ทุ่งหลวง, นายสุชาติ บัวบาง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ชำนาญงานหัวหน้าสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดว่าด้วยการป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) และพระสงคราม เอื้อนยศ อดีตนักอนุรักษ์ เข้ารวมตรวจสอบที่ดินในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขต อ.ปากท่อ

หลังจากนายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น(คปต.) แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งหลวง เมื่อวันที่ 13 พ.ย.63 ตามคดีอาญาที่ 222/2563 กรณีการบุกรุกแผ้วถางครอบครองทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ โดยไม่ได้รับอนุญาต จากพนักงานเจ้าหน้าที่ท้องที่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่เศษ โดยขอให้พนักงานสอบสวนทำการสืบสวนหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายนั้น

พนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งหลวง ได้แจ้งนัดหมายนายวีระ สมความคิด ผู้ร้อง และพระสงคราม เอื้อนยศ พยาน ให้มานำชี้บริเวณพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี ให้ร่วมตรวจสอบ ข้อเท็จจริงในพื้นที่ โดยหลังการประชุมเสร็จ ทั้งหมดได้เดินทางลงตรวจสอบพื้นที่ทั้ง 6 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 บริเวณแปลงปลูกไม้ยูคาลิปตัส จุดที่ 2 บริเวณบ่อขุดดินลูกรังทิ้งร้าง

จุดที่ 3 บริเวณบ่อขุดดินลูกรังทิ้งร้าง หมู่ที่ 16 ต.ทุ่งหลวง จุดที่ 4 บริเวณบ่อขุดดินลูกรังทิ้งร้าง จุดที่ 5 บริเวณไร่สัปปะรด สวนมะม่วง และแปลงผัก และจุดที่ 6 บริเวณที่ตั้งสนามกอล์ฟ ดราก้อนฮิลล์ ซึ่งจุดที่มีการตรวจสอบทั้ง 5 จุดแรก เจ้าหน้าที่ป่าไม้ระบุว่า อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพุยาง ป่าพุสามซ้อน เขต อ.ปากท่อ ส่วนจุดที่ 6 อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าไม้ถาวร แต่อยู่ในเขตหวงห้ามที่ดินเพื่อประโยชน์ในราชการกรมป่าไม้ พ.ศ.2488 ป่ากงเกวียน

ขณะที่ พระสงคราม เอื้อนยศ อดีตนักอนุรักษ์ เปิดเผยว่า เริ่มจากชุมชน ทำโครงการตามพระราชดำริ ด้วยการทำโครงการการอนุรักษ์ผืนป่า ปลูกต้นไม้ และสร้างแนวชะลอน้ำ ทำมาตลอดตั้งแต่ปี 2555 - 2559 พบว่ามีการบุกรุกผืนป่ามาตลอดตั้งแต่ปี 2555 - 2560 เรื่อยมา ทางอาตมาจึงได้รวมตัวกับชาวบ้านในพื้นที่ แจ้งให้ทางผู้ใหญ่บ้าน และทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ

พร้อมได้เก็บหลักฐานทุกครั้ง ที่หน่วยงานมาตรวจสอบการบุกรุกตามที่ได้แจ้งไปมาเรื่อย พร้อมชาวบ้านได้ทำแนวเขตป่าเอาไว้ จนเจ้าหน้าที่มีการโต้แย้งกับอาตมาและชาวบ้านว่า พื้นที่ดังกล่าวมีเอกสารสิทธิ์ ทางชาวบ้านจึงต้องถอนแนวเขตออกไป ซึ่งอาตมาไม่เข้าใจว่า พื้นที่ ที่เป็นเขาทำไมออกเอกสารสิทธิ์ได้ แต่ชาวบ้านขอพื้นที่ทำกินแค่ 5 - 10 ไร่ทำไมออกให้ไม่ได้ อาตมาอยากให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ เหมือนเดิม เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่โครงการพระราชดำริของพระองค์ท่าน

ทุกวันนี้นายทุนสามารถออกเอกสารสิทธิ์ บุกรุกที่ป่าได้ แต่ประชาชนกับขอออกเอกสารสิทธิ์ทำกินไม่ได้ ตนจึงร้องไปยังนายวีระ สมความคิด เข้ามาช่วยเหลือตรวจสอบ ส่วนช่วงหนึ่งที่อาตมาต้องหายตัวไป แล้วไปบวชเป็นพระสงฆ์นั้น เพราะช่วงนั้นได้ร้องเรียกเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่า แล้วมีการขู่อุ้ม อาตมาจึงตัดสินใจหนีไปบวชเป็นพระสงฆ์เพราะกลัวโดนอุ้ม

ขณะที่ นายพัฒนะ ศิริมัย ผู้อำนวยศูนย์ป่าไม้ราชบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ได้เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ท้องที่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่เศษ ตามที่นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น(คปต.) เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งหลวง เมื่อวันที่ 13 พ.ย.63 โดยมีการลงพื้นที่ตรวจสอบ ตามการนำชี้ของ นายวีระ สมความคิด และพยาน จำนวน 6 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 พิกัด 570169E 150914N สภาพพื้นที่เป็นแปลงปลูกไม้ยูคาลิปตัส, จุดที่ 2 พิกัด 569576E 1483676N สภาพพื้นที่เป็นบ่อขุดดินลูกรังทิ้งร้าง, จุดที่ 3 พิกัด 569720E 1483455 N สภาพพื้นที่เป็นบ่อขุดดินลูกรังทิ้งร้าง, จุดที่ 4 พิกัด 568223E 1483197N สภาพพื้นที่เป็นบ่อขุดดินลูกรังทิ้งร้าง,

จุดที่ 5 พิกัด 568002E 1484173N สภาพพื้นที่เป็นไร่สัปปะรด สวนมะม่วง และแปลงผัก และจุดที่ 6 พิกัด 567742E1 487883N สภาพพื้นที่เป็นที่ตั้งสนามกอล์ฟ ดราก้อนฮิลล์ จากการตรวจสอบเบื้องต้น พื้นที่ซึ่งทำการตรวจสอบจุดที่ 1 ถึงจุดที่ 5 อยู่ในที่ดินของรัฐประเภท เขตหวงห้ามที่ดินเพื่อประโยชน์ในราชการกรมป่าไม้ พ.ศ. 2488 เขตป่าไม้ถาวร พ.ศ.2512 และบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพุยาง-พุสามซ้อน พ.ศ. 2505

ส่วนจุดที่ 6 อันเป็นที่ตั้งสนามกอล์ฟ ดราก้อนฮิลล์ อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ อยู่นอกเขตป่าไม้ถาวร แต่อยู่ในเขตหวงห้ามที่ดินเพื่อประโยชน์ในราชการกรมป่าไม้ พ.ศ. 2488 ป่ากงเกวียน โดยในเบื้องต้น คณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบได้จัดทำบันทึกการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน และมอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการพิเศษสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.3 ดำเนินการรังวัดจับค่าพิกัดโดยรอบแปลงที่ดินที่มีร่อยรอยการครอบครองทำประโยชน์โดยละเอียด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไป.


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th

Football news:

Valdes will return to Barcelona and become a goalkeeping coach
Agnelli on changing the format of the Champions League: I hope everything will be decided in the next couple of weeks
Thierry Henry: Do I want to lead Arsenal? Yes. Do I want to mow the lawn at the Emirates? Yes. I am a fan of the club, and this is all utopia
Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries
Andrea Pirlo: Juventus have everything to pass Porto, but we will not underestimate it
Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8