Thailand

วงเสวนาติดตามงบฯซัด กทม.จัดงบประมาณไร้ประสิทธิภาพ-ไม่ตอบโจทย์คนกรุงวงเสวนาติดตามการใช้งบประมาณ ชี้ กทม.จัดงบไร้ประสิทธิภาพ วางผังเมืองไม่ตอบโจทย์การอยู่อาศัย คุณภาพชีวิตประชาชน แนะเร่งเลือกผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.-ส.ข. เพิ่มกลไกถ่วงดุลโดยเร็ว

วันนี้ (27 ก.ย.63) คณะกรรมาธิการการจัดทำ และติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนา ในหัวข้อ "ผ่าตัดงบประมาณรวมพลังสร้างกทม." โดยเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ส.ส.กทม.), นักวิชาการ และอดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ร่วมเสวนา

โดย นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย อภิปรายถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณ ของ กรุงเทพมหานคร โดยย้อนหลังไป 7 ปี จะเห็นได้ว่าใช้งบประมาณไปกว่า 5.17 แสนล้านบาท แต่ยังพบเห็นปัญหาที่ซ้ำซาก พร้อมหยิบยกโครงสร้างการบริหารของ กทม.ขึ้นมาอภิปราย ซึ่งยังขาดการบูรณาการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยงบประมาณยังเน้นการลงถึงในระดับเขต แต่งบประมาณส่วนใหญ่อยู่ที่สำนักเป็นหลัก รวมถึงอีกหลายโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน เช่นโครงการจัดซื้อรถเรือดับเพลิงกว่า 6 พันล้านบาทแต่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เรื่องงบประมาณด้านอนามัยเช่น โครงการจัดสร้างโรงฆ่าสัตว์ซึ่งใช้งบกว่า 900 ล้านบาท แต่ไม่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่แพร่เชื้อโรคต่างๆ รวมถึงปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ปัญหาการเก็บขยะไม่ทัน หรือปัญหาการบำบัดน้ำเสีย รวมถึงปัญหาด้านสาธารณสุข แม้จะมีการลงทุนต่อเนือง และใช้งบประมาณมหาศาลก็ตาม

“ปัญหาเหล่านี้จึงสะท้อนว่าผู้บริหารของ กทม.แต่ละชุด ไม่ได้หยิบแผนงานที่จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อชาว กทม.ขึ้นมาใช้ แต่เน้นการเดินหน้าตามนโยบายของตนเอง จึงทำให้งบประมาณบางส่วนอาจสูญเปล่า” นายประเดิมชัย ระบุ

นายผระเดิมชัย ตั้งข้อสังเกตด้วยว่า ในส่วนของงบกลาง กทม.ที่ถูกตั้งไว้สำหรับให้ผู้บริหาร กทม.ใช้จ่ายนั้นมีความสุ่มเสี่ยงว่าจะมีความไม่โปร่งใส หรือไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จึงเป็นอีดหนึ่งหน้าที่ ที่คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร จะได้ช่วยกันติดตามตรวจสอบ

ด้าน ผศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า กทม.มีงบประมาณมหาศาล แต่ยังมีการบริหารงานที่ล้าหลัง ทั้งการจัดสรรงบประมาณ การจัดผังเมือง โดยเห็นว่าการจัดผังเมืองไม่ต่างจากรัฐธรรมนูญที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมคิด ส่วนร่วมจัดการ หากผังเมืองดีชีวิตของประชาชนก็จะดี และการจัดผังเมืองของ กทม.ไม่สามารถตอบโจทย์การอยู่อาศัย ปัญหาน้ำท่วม การระบายหรือคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ ขณะที่การจัดสรรงบประมาณไม่ได้สอดคล้องกับพื้นที่และจำนวนประชากร

“อีกปัญหาคือ การที่ผู้อำนวยการเขตเป็นบุคคลที่มาจากส่วนกลางและไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชน ผู้อำนวยการเขตไม่ต้องรับรู้ ถึงความทุกข์ยากเมื่อประชาชนเกิดปัญหา ขณะที่การตรวจสอบ การใช้งบประมาณ ด้วยกลไกที่เคย ปฏิบัติมาก็ถูกตัดไป” ผศ.พิชญ์ ระบุ

ด้าน นายประภัสร์ จงสงวน อดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ม.) กล่าวเสริมว่า กทม.ไม่เคยสอบถาม หรือพูดคุยกับประชาชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงก่อนดำเนินโครงการต่างๆ เช่นการอนุญาตให้ BTS ใช้ที่ดินโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ในส่วนดังกล่าว ขณะที่อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าก็แพงที่สุดในโลก ทำให้ปัจจุบันคนที่มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์เดิมที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ทุกกลุ่ม รัฐบาลต้องมีหน้าที่เข้าไปเจรจากับเอกชนที่เข้ามาลงทุนโดยเฉพาะในมิติของค่าโดยสาร ที่ต้องเปิดโอกาสให้เป็นบริการเพื่อการขนส่งมวลชนอย่างแท้จริง

“การลงทุนทั้งการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าหรือการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางสัญจรต่างๆ จะต้องยึดประชาชนเป็นหลัก จึงจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย” นายประภัสร์ กล่าว

ขณะที่ นายประเสริฐ ทองนุ่น อดีต ส.ก.บางกะปิ ชี้ให้เห็นว่าปัญหาน้ำท่วม กทม.ซ้ำซาก เกิดจากการบริหารจัดการ ซึ่งละเลยสิ่งที่ควรจะเร่งแก้ไขปัญหา เช่นการพัฒนาพื้นที่ฟลัดเวย์ ขณะที่การจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ไม่สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วน สิ่งที่ควรทำไม่ทำ สิ่งที่ยังไม่ควรทำกลับทำ ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการสั่งการลงมาจากผู้มีอำนาจ ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณจำเป็นต้องกลับมาทบทวน ว่าควรมีแนวทางอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนา ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานีสูบน้ำการพัฒนาพื้นที่คลองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ขณะที่ข้าราชการส่วนใหญ่ ก็ละเลยที่จะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน รวมถึงกลไก ส.ข.เอง ก็ไม่สามารถเดินหน้าทำงานได้

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย เชื่อว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ทราบถึงปัญหาต่างๆ แต่ไม่คิดจะดำเนินการอย่างจริงจัง เพราะขาดการตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อให้เร่งรัดผลักดันอย่างจริงจัง ดังนั้น ส.ข.จึงจำเป็นต้องมี หากเรามีการถ่วงดุลในระดับเขต ก็จะทำให้การพัฒนาสามารถเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมองว่าการรัฐประหารทำให้เสียเวลาพัฒนา ดังนั้นจึงขอเสนอให้เร่งเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.โดยเร็ว และไม่ควรเกินเดือน ก.พ.64 รวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) สมาชิกสภาเขต (ส.ข.).


Football news:

Wenger on why he didn't mention Mourinho in the book: he Didn't want to talk about Jose, Klopp or Pepe because they are still working
The perfect project to lose money. An idea for dreamers. Tebas on the European Premier League
The Catalan authorities refused to postpone the referendum on a vote of no confidence in Bartomeu. It will be held on November 1-2
La Liga President on Messi's departure: It won't be a drama for us. And his reputation will suffer
Ronaldo is a fan of the UFC. Rooting for Khabib, training with Conor, signed up for all the top fighters
Only Milan have not lost points this season in the top 5 of the European leagues. Aston Villa lost 0:3 in the
🎮 We made a game about Khabib - fight for him and try to fill up Geiji