Turkmenistan
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

ÝB adalat resmisi Ukrainadaky uruş jenaýatlarynyň jezasyz galmajakdygyny aýdýar

Ýewropa Bileleşiginiň (ÝB) adalat komissary Didier Reynders Ukrainadaky uruş jenaýatlarynyň jenaýat jogapkärçiligine çekiljekdigini we rus çozuşynda baş goşulan ýowuzlyklaryň “jezasyz galmajakdygyny” aýtdy.

Reynders 21-nji maýda “La Stampa” italiýan neşirine ÝB agzasy 11 döwletiň Ukrainadaky uruş jenaýatlaryny derňeýändigini we şu wagta çenli 600-den gowrak güman edilýäniň bardygyny aýtdy.

Reynders derňewleriň Ukrainada, şeýle hem zorlukdan gaçan adamlaryň şaýatlyk etmeginde beýleki käbir ýewropa ýurtlarynda geçirilýändigini aýtdy.