Turkey
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

T.C. AKYAZI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/637 Esas
DAVALILAR : 1- AYŞE HASSAN OGLOU
2- DİLEK ELMA
Davacı tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adres yetersizliğinden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 23/11/2023 günü saat: 11:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK. m. 150/2 uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01900462

#ilan.gov.tr