logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Turkey

Tebliğ ne demek? Tebliğ nedir? Tebliğ TDK kelime anlamı

Tebliğ kelimesi, haberlerin duyurulduğunu açıkladığı anlamına gelir. İslam uyarısı; Tebliği taşımak, almak, teslim etmek, ilan etmek ve ulaşmak anlamına gelen ve peygamberlerin sahip olması gereken bilge niteliklerden biridir.

Tebliğ Ne Demek?

Deneysel maneviyatta "tebliğ" terimi, sadece karşılıklı iletişim yoluyla elde edilen paha biçilmez bilgileri içeren mesajları ifade etmek için kullanılır. Maneviyatçılara göre, “Manevi düzlemleri”nden ve uyarıcıdaki manevi yaratıklardan çok gelişmiş bir varlıktan elde edilen bilgi, felsefi ve entelektüel bir atmosferde olsalar da, bir bildirim olarak adlandırılamazlar.

Tebliğ Nedir?

Kelime bir beyan anlamında Arap kökenlidir. Bu yasal bir süreçtir. Kanunda belirtilen bildirim prosedürüne bildirim denir. Tebliğ edildikten sonra, ilgili kişinin yasal olarak bilgilendirildiğini ve öğrendiği kabul edilir. Bu bakımdan, bildirim tarihi çok önemlidir. Dönemler, bildirim tarihini takip eden günden itibaren hesaplanır. Bildirim, zorunlu taraflara, yasal temsilcilerine (ebeveynler, veliler), genel milletvekillerine veya vergilendirilenlere gönderilir.

Tüzel kişiler için, başkanlarına, direktörlerine veya tüzel temsilcilerine bir bildirim gönderilir. Bildirim prosedürleri üç formata ayrılır: posta bildirimi, duyuru ile bildirim ve bir çalışan aracılığıyla bildirim. Adres biliniyorsa bir posta bildirimi uygulanabilir. Burada bildirim “tescilli” olarak yapılır. Bu durumda, bildirimin posta idaresinin muhatabı muhatara teslim ettiği gün yapıldığı kabul edilir.

Bir duyuru ile bildirim, belediye sınırları içinde yayınlanan bir veya daha fazla gazete tarafından yapılmalıdır. Alıcının adresinin bilinmediği durumlarda, postayla gönderilen mektup iade edilir veya başka nedenlerden dolayı postayla bildirimde bulunulması imkansızsa, bir reklam kullanılabilir. Kurum tarafından atanan ve imza karşılığı transfer edilen personel tarafından bir kişiye bir tebligat mektubu iletilmesi şeklinde bir tebliğ de yapılabilir.

Themes
ICO