Turkey
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Tomtaş İcra Kurulu Üyesi Ali Ekşi: Havacılık ve uzay teknoloji ekosisteminin can bulacağı bir merkez kuruyoruz

Tomtaş İcra Kurulu Üyesi Ali Ekşi, “Tomtaş ailesi dünyanın en önemli havacılık firmalarından Tusaş, Kayseri’deki 70 yıllık havacılık birikiminin imtiyaz sahibi Asfat, Orta Anadolu’nun en büyük teknoloji geliştirme bölgesi Erciyes Teknopark ve Kayserili iş adamlarından oluşmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu girişimcilik kültürü, jeostratejik konumu, neredeyse 100 yıllık havacılık birikimi ile sahip olduğu rekabet gücü ve hiçbir zaman sınırlanamayan potansiyeli Tomtaş’ı doğurmuştur. Ülkemizin Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir şekilde 100 yıllık hayallerin gerçekleşmesine omuz veriyor, havacılık ve uzay teknoloji ekosisteminin can bulacağı bir merkez kuruyoruz.” dedi.

Yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAŞ) 1926 yılında Kayseri'de kurulan ilk uçak fabrikamızın bağlı bulunduğu şirket ve akıllarda kalan ismidir.

TOMTAŞ, o dönemin önemli havacılık şirketi Alman Junkers firması ile ortak olarak kurulmuş, 100 yıl önce kendi uçaklarımızı üretmek üzere kurgulanmış, faaliyette bulunduğu dönem içerisinde 200'den fazla uçak üretse de amacına matuf olamamış, yarım kalan hüzünlü bir hikayedir.

Kurulduktan bir süre sonra yabancı ortak ile yolları ayrılmış, bu dönem içerisinde birden fazla üretim lisansı bir anlamda teknoloji transferi ile üretime devam edilmiştir. Ancak Truman Doktrini ve Marshall yardımları sonrasında 1950 yılında faaliyetlerini durdurmuş, uçak bakım hizmetleri vermeye başlamış ve 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'na bağlı fabrika müdürlüğüne dönüşmüştür. Bu günlerde ise Tomtaş bir anlamda küllerinden doğan Anka kuşunun ismidir. 2023 yılının Mart ayında oluşan büyük konsensus ile başta T.C. Milli Savunma Bakanlığımız ve T.C. Savunma Sanayi Başkanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz, ortaklarımız Tusaş, Asfat ve Erciyes Teknopark olmak üzere, devlet büyüklerimiz ve bu kutlu doğumun en başından beri dualarını gayretimize harceden milletimizin desteği ile TOMTAŞ 100 yıl sonra tekrar Kayseri'de kuruldu. 100 yıl sonra tüm zorluklara rağmen bir hayalin tekrar hayat bulabilmesindeki kuşkusuz en önemli paylardan biri, 2000'li yıllardan sonra Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğiyle hayat bulan milli teknoloji hamlesi, teknolojiye ve milli olana verdiği destektir.Özellikle milli teknoloji hamlesi milli projelerimiz ve firmalar için özgüven ve ilham kaynağı olmuştur. TOMTAŞ da milli teknoloji hamlesinin Kayseri'deki yansımasıdır.

TOMTAŞ Uçak Fabrikası kuruluyor


Tomtaş %49'u kamuya ait yeni nesil kamu özel teşekkülüdür. Geri kalan %51'ini de yaklaşık 6 yıldır bu projeyi bir anlamda ilmek ilmek dokuyan ve tekrar ülkemize kazandırılmasını sağlayan iş adamlarımız ve sanayicilerimiz oluşturmaktadır. Yeni nesil kamu özel teşekkülü diyorum çünkü; çok yakında özel sektöre ait bu kısmın, çok büyük bir bölümü projenin ve bu hayalin esas hamisi halkımıza katılım esaslı yatırım fonu kurularak açılacaktır. Bunla ilgili gelişmeleri de pek yakında kamuoyu ile paylaşacağız.

Şirketimiz; Sayın Cumhurbaşkanımızın savunma sanayinde çizdiği hedefler doğrultusunda Kayseri'de geçmişten gelen havacılık kültürü ve tecrübesini daha ileriye götürmeyi ve Türkiye'nin mevcut havacılık alt yapısına katkıda bulunmayı kendine misyon edinmiştir. TOMTAŞ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın teşviği ve destekleriyle Kayseri'de yeni bir havacılık ve teknoloji merkezi oluşturmaktadır. Kayseri Erkilet Havalimanının etrafında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile yaklaşık 800 dönüm arazi üzerinde faaliyet gösterecek yerleşkemizde, havacılık yapısal parçalarının imalatından, alt sistem imalatına, büyük gövde yapılarından platform montajına kadar geniş bir alanda çalışmalar yürütülecektir. Kurulacak havacılık ve teknoloji kampüsümüze ait plan ve proje çalışmaları hızla devam etmekte olup, yine çok kısa bir süre içerisinde yerleşkeye ait master plan üzerinden kamuoyuna detaylı bir bilgilendirme gerçekleştirilecektir.

Önceki ifadelerde pek çok yerde merkezi ve yerel idarelerimiz ile yöneticilerimizi zikrettik. Çünkü böylesi bir stratejik yatırım devletin yatırımla ilgili olumlu tavrı olmadan gerçekleştirilemez. Olumlu tavrı diyorum, desteği demiyorum dikkat ederseniz. Çünkü; 70 yıl önce bu hayal, o dönemin yöneticilerinin ister basiretsizlik, ister vizyonsuzluk, ister uluslararası korkaklık ya da tembellik deyin, bırakın desteği, köstekleri sebebiyle akamete uğramıştır.

Evet bugün burada milli olana olan insanımızın coşkusuna hep beraber şahidiz. O zaman yok muydu coşkulu, gözüpek vatan evlatları, alası vardı. Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Şakir Zümre, Bakü Fatihi Nuri Killigil, ne yazık ki kıymeti birçokları tarafından vefatından sonra dile getirildi.
Ne yazık ki Vecihi Hürkuş sertifikasyon bahanesiyle kanatlarından aşağı çekilmiş, Nuri Demirağ'a reva görülenler, Şakir Zümre'nin uçak fabrikasının zorla soba borusu üretimine dönüştürülen hayalleri, Nuri Paşa'nın failleri milletin vicdanında belli ve mahkum olan katli, 1960 yılında bu ülkenin kendi otomobilini entrikalarla hareketsiz kalışı… Onlar kadar değil belki ama biz de bu Anka Kuşu'nun küllerinden doğup tekrar ayağa kalmasında benzer engelleme çabalarıyla karşılaştık, karşılaşıyoruz ve karşılaşacağız.Ama artık ne eski Türkiye ne de eski kamuoyu algısı var. Devlet aleyhine, millet aleyhine kimse milli olana el uzatamaz.

Hem ülkemizde hem şehrimizde devlet büyüklerimiz, miletimiz, iş insanlarımızla el ele artık her türlü engeli alt edebilecek kudrete sahibiz.

Tomtaş ve tüm paydaşları yeni yüzlerce binlerce Vecihilere yurt, Nuri Demirağlara ev sahibi olmaya, büyük Türkiye hayali için tüm mevcududiyetiyle emir eri görevine namzettir.
Bugün burada İzmir İktisat Kongresi'nden 100 yıl sonra Teknofest siyasi, iktisadi bağımsızlığımızın bayraktarı gençlerle birlikte tekrar tüm dünyaya haykırıyor. TOMTAŞ olarak hem bu haykırışa katılmak hem de Türkiye Yüzyılı marşına ses vermek için biz de buradayız.

Tomtaş olarak ortaklarımız Tusaş, Asfat ve Erciyes Teknopark ile tarihi bir mirası tüm sorumluluklarıyla beraber devraldık. Bu sebeple tekrar tam bağımsız büyük Türkiye hayali ile göklerde uçacak demir türk kuşları ve onların idamesi için gök vatanda gayret gösteren tüm vatan evlatlarının canına can, terine ter katmaya buraya geldik. Hazırız!

Ana yerleşkemiz için proje çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken faaliyetlerimizi Mimarsinan OSB'de 5000 metrekarelik üretim alanımızda sürdürüyoruz.

Havacılık yapısalları imalatıyla başladığımız üretim süreçlerimizi, hedeflerimize uygun şekilde büyütmek için tezgah siparişlerimize aşamalı olarak devam ediyoruz.

TOMTAŞ olarak 200 milyon dolarlık yatırım ile orta vadede 2.000 kişilik doğrudan istihdamı hedefliyoruz. İlerleyen süreçte havacılık ekosistemine dahil olacak ulusal ve uluslararası firmalar ile birlikte uzun vadede 5000'in üzerinde nitelikli istihdam öngörmekteyiz. Yüksek teknoloji ile hem Kayseri hem Türkiye kazanacak.