Vietnam
This article was added by the user Anna. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Cienco4 (C4G) đăng ký phát hành bổ sung 6,35 triệu cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4 (UPCoM - C4G) vừa công bố thông tin về việc đăng ký bổ sung hơn 6,35 triệu cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Theo đó, Cienco4 công bố ngày đăng ký giao dịch đầu tiên đối với 6.359.187 cổ phiếu, đăng ký giao dịch bổ sung của Cienco4 tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, loại cổ phiếu C4G. 

Trước khi công bố đăng ký giao dịch 6.359.187 cổ phiếu, Hội đồng quản trị Cienco4 đã tổ chức xin ý kiến cổ đông và được thông qua.

Cũng tại quyết định về việc tổ chức xin ý kiến cổ đông của HĐQT Cienco4 nêu rõ: Thông qua việc tổ chức xin ý kiến cổ đông tỷ lệ thực hiện 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết). Thời gian dự kiến ngày 15/11, tại trụ sở Công ty Cienco4. Nội dung xin ý kiến về phương án chi tiết phát hành cổ đông tăng vốn điều lệ.

Cienco4 (UPCoM - C4G) đăng ký phát hành bổ sung 6,35 triệu cổ phiếu - Ảnh 1.

Toà nhà Cienco4. Ảnh: Vietnambiz

Trước đó, Cienco4 dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 với tỷ lệ 100:6, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 6 cổ phiếu mới, tương ứng khoảng 6,35 triệu cổ phiếu mới dự kiến phát hành thêm.

Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2021. Thời gian dự kiến triển khai trong quý III/2021.

Trong quý II/2021, C4G ghi nhận doanh thu đạt 512,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 22,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 23,1% và 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 13,1% lên 18,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 8,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 7,53 tỷ đồng lên 95 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 15,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 10,7 tỷ đồng lên 77,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 17,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 2,9 tỷ đồng về 13,3 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.