Vừa rồi, tôi đã làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM và có giấy hẹn đến đầu tháng 11 này sẽ nhận kết quả hưởng trợ cấp. Tuy nhiên, tôi đang cách ly để điều trị COVID-19.

Cho tôi hỏi, trường hợp của tôi có thể ủy quyền cho người khác nhận quyết định và nhận thay tiền trợ cấp thất nghiệp không? 

Bạn đọc Thanh Hằng, TP.HCM

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM, trả lời: Khoản 2, Điều 17 Nghị định 28/2015 quy định người lao động (NLĐ) được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đường bưu điện trong các trường hợp sau:

- Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

- Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

- Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch UBND cấp xã.

Khoản 4 Điều 18 Nghị định 25/2018 về giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp quy địn: Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, NLĐ vẫn được nhận hoặc ủy quyền cho người khác nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp như khoản 2, Điều 17, Nghị định 28/2015 nêu trên.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì bạn chỉ có thể ủy quyền để nộp hồ sơ và nhận quyết định trong một số trường hợp nhất định.

Liên quan đến việc hưởng, lãnh tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động phải tự mình nhận, không được ủy quyền cho ai.

Mở tài khoản BIDV online để nhận bảo hiểm thất nghiệp
Mở tài khoản BIDV online để nhận bảo hiểm thất nghiệp

(PLO)- Để kịp thời nhận bảo hiểm thất nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, BIDV khuyến khích người lao động đăng ký mở tài khoản online với công nghệ định danh điện tử - eKYC.