Vietnam
This article was added by the user Anna. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Cơ Quan Bầu Cử Orange County công bố báo cáo tuân thủ quyền bỏ phiếu

SANTA ANA, California (NV) – Cơ Quan Bầu Cử Orange County (OCROV) vừa công bố báo cáo tuân thủ Đạo Luật Về Quyền Bỏ Phiếu (VRA) năm 2021 hôm 12 Tháng Mười, thông cáo báo chí của cơ quan này cho biết.

Đây là báo cáo mỗi hai năm của OCROV.

Đếm phiếu tại OCROV. (Hình minh họa: Thiện Lê/Người Việt)

Báo cáo trình bày chi tiết về Chương Trình Tiếp Cận Cộng Đồng của OCROV, bao gồm việc tuân thủ Đạo Luật VRA cũng như các luật về quyền bỏ phiếu của California.

Một báo cáo đặc biệt cho các viên chức bầu cử tập trung vào những gì được thực hiện kể từ khi OCROV công bố báo cáo đầu tiên vào năm 2010.

Báo cáo được soạn thảo cho bất kỳ công dân hoặc tổ chức nào có quan tâm về các nỗ lực tiếp cận cộng đồng liên quan đến bầu cử ở Orange County.

OCROV liệt kê chi tiết các quy định theo luật liên bang, cung cấp các thông tin nội bộ về cách tiếp cận của sở, để đáp ứng các quy định theo luật và giới thiệu về các cộng đồng đa dạng ở Orange County.

Do sự chậm trễ của Dữ Liệu Thống Kê 2020, dữ liệu được phân tích trong báo cáo này được tập hợp từ Khảo Sát Cộng Đồng Hoa Kỳ năm 2019. Khi Dữ Liệu Thống Kê 2020 được công bố, việc phân tích dữ liệu chi tiết hơn cho báo cáo sẽ được công bố vào đầu năm 2022.

Báo cáo năm nay bao gồm những thay đổi đáng kể do sự chuyển đổi sang Trung Tâm Bầu Cử ở Orange County năm 2020 và việc điều hành được điều chỉnh theo các hướng dẫn về an toàn và sức khỏe vì đại dịch COVID-19.

Báo cáo cũng giới thiệu các cá nhân của cộng đồng chia sẻ câu chuyện của họ về cách mà VRA và dịch vụ của OCROV giúp ích cho kinh nghiệm bỏ phiếu của họ.

OCROV thực hiện các nỗ lực đáng kể trong năm 2019 và 2020 bằng cách tăng cường việc tiếp cận cộng đồng qua các sự kiện tiếp cận bỏ phiếu, hội thảo cộng đồng về Trung Tâm Bầu Cử, và các buổi họp với công chúng để tiếp cận hàng nghìn cử tri trước chu kỳ bầu cử tổng thống năm 2020 và các cuộc bầu cử tiếp theo trong năm 2021.

Ngoài việc tiếp cận cộng đồng, OCROV cũng được cộng nhận trên toàn quốc là cơ quan dẫn đầu về phẩm chất biên dịch tài liệu bầu cử và hỗ trợ ngôn ngữ qua các phương pháp khác nhau để tuân thủ theo luật bỏ phiếu của cả liên bang và tiểu bang. (Đ.D.)