Vietnam

Đất Xanh đặt mục tiêu giảm doanh thu 15% năm 2020

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2020, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) đặt mục tiêu cho doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.900 tỷ đồng, lãi ròng đạt 1.034 tỷ đồng, đều giảm 15% so với con số thực hiện được trong năm 2019.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, Đất Xanh dự kiến chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20% tính trên mệnh giá, phương án chia cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu sẽ được căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020.

Trong Đại hội lần này, Đất Xanh dự kiến trình cổ đông để thay đổi mục đích sử dụng tổng số tiền gần 875 tỷ đồng thu từ đợt chào bán cổ phần ra công chúng. Theo đó, ban đầu Công ty dự tính dùng số tiền trên để phát triển dự án Khu dân cư và tái định cư Nam Rạch Chiếc (tên thương mại Gem Riverside).

Tuy nhiên, Công ty muốn thay đổi để góp vốn cổ phần tăng vốn điều lệ cho CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An để phát triển dự án 92ha tại Đồng Nai, bổ sung vốn lưu động.

Dat Xanh dat muc tieu giam doanh thu 15% nam 2020
 

Kết thúc quý 1/2020 với doanh thu hợp nhất gần 602 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu môi giới vẫn đóng góp tỷ trọng cao nhất (69%); kế tiếp là doanh thu từ hợp đồng xây dựng,…

Doanh thu giảm mạnh cùng lãi liên doanh không nhiều khiến lãi ròng của Đất Xanh trong quý 1 giảm 77% so cùng kỳ, đạt mức 26 tỷ đồng, đây là mức lợi nhuận thấp nhất trong quý 1 mà Công ty ghi nhận kể từ năm 2014.

Hàng tồn kho tại ngày 31/3 tăng 46%, chiếm 8.552, tập trung chủ yếu ở các bất động sản dở dang từ các kỳ trước như Gemriverside, Opal Skyview, Tuyên Sơn, Opal City, Sunshine Resident... và phát sinh trong kỳ này là Opal Skyline, La maison và các dự án khác.

Về tình hình vay nợ, tại thời điểm cuối quý 1, Đất Xanh tăng nợ vay tài chính ngắn hạn 164 tỷ đồng, ghi nhận gần 1.228 tỷ đồng. Vay nợ tài chính dài hạn cũng tăng lên 31% con số 4.382 tỷ từ 3.337 tỷ đồng.

Football news:

Ocampos did everything for the victory of Sevilla: first he scored, and then he put on a goalie's Jersey and in the 101st minute dragged the kick of the goalkeeper Eibar
Pizarro finished his career as a player. Werder's players cradled him in their arms after the match
Aitor Karanka: When Real Madrid wins, they always talk about the referees
Gendusa two weeks training with Arsenal according to the decision of Arteta. Londoners can sell it
Alexander Elagin: if you Want to live a man with a man, a woman with a woman-live! But don't involve children
Pizarro finished. He came to Werder 4 times and became a legend here
Lloris about the fight with Son: It's part of football. Sometimes this happens